آشفتگی و اختلال در معیشتِ ملوانان و لنجداران و اوضاع نامطلوب و نامطمئن جاده ساحلی     در میان انبوه مطالبات این روزهای مردم منطقه دلوار ته لنجی و حواشی آن بسیار برجسته و پر رنگ است، مطالبه ای که متاسفانه همچون مطالبات دیگر در پیچ و خمِ مسیرِ ناهموارِ اداری ره به جایی نمی […]

آشفتگی و اختلال در معیشتِ ملوانان و لنجداران و اوضاع نامطلوب و نامطمئن جاده ساحلی

 

 

در میان انبوه مطالبات این روزهای مردم منطقه دلوار ته لنجی و حواشی آن بسیار برجسته و پر رنگ است، مطالبه ای که متاسفانه همچون مطالبات دیگر در پیچ و خمِ مسیرِ ناهموارِ اداری ره به جایی نمی برد . درهم آمیختگی دردِ نان و ترسِ جان سالهاست بر دوش این مردم سنگینی می کند .
در تجمع اخیر لنجداران و ملوانان واضح است که اوضاع نابسامان اقتصادی عرصه را بر مردمی که معیشت بخش زیادی از آنها به دریا وابسته است تنگ کرده است .
در دادخواهی و مطالبه گری اخیر، استیصال و درماندگی در چهره ی ملوانان و سکوت و ناکارآمدی در چهره مسئولان بخوبی آشکار است .
آشفتگی و اختلال در معیشتِ ملوانان و لنجداران و اوضاع نامطلوب و نامطمئن جاده ساحلی روستاهای جنوبی منطقه ی دلوار و مرگ خاموش عزیزان در سالهای اخیر تنها بخش کوچکی از معضلاتی است که زندگی را بر ساحل نشینان این خطه، سخت و دشوار نموده است .
مردم با دردهای متوالی و مزمن این منطقه خو گرفته اند و عزم و اراده ای برای گره گشائی در مسئولان نمی بینند .
نماینده مجلس نیز مثل همیشه با دستهای خالی و عملکردی نامطلوب نه تنها در این عرصه که در تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان سایر زیرساخت‌ها نیز ناتوان است، او حالا با نزدیک شدن گزینش انتخاباتی بیش از پیش محتاط تر شده و تنها نظاره گر این ناهنجاری هاست، شاید او هم بسان موکلینش از تغییر در اوضاع فعلی ناامید شده است، تلاش کم رمق تیم رسانه ای ایشان نیز هم به روشنایی و آسفالت گاهگاه معابر روستایی بسنده کرده است .
گو اینکه حل معضلات کنونی از توان و قابلیت های ایشان خارج است .
در ابعاد نظارتی نمایندگان مجلس بر نحوه ی اجرای پروژه ها،
سهم ایشان از نظارت بر عمران و آبادانی حوزه جغرافیایی موکلینش تنها نظارت بر زخمهای کهنه ای است که نه ایشان و نه مسئولان منطقه ای و استانی مرهمی را برای التیام این زخم ها نمی یابند .
احمد( توفیق) عمویی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین