*آن چه در باره  سد باغان باید بدانیم سد باغان بر روی رودخانه باغان که از سرشاخه های اصلی رود مند می باشد قرار دارد. و دارای حوضه آبریز به مساحت ۷۳۴ کیلومتر مربع و متوسط باران بارندگی سالانه ۲۵۹ میلی متر می باشد احداث می شود. رودخانه باغان یکی از بهترین رودخانه های محلی […]

*آن چه در باره  سد باغان باید بدانیم

سد باغان بر روی رودخانه باغان که از سرشاخه های اصلی رود مند می باشد قرار دارد. و دارای حوضه آبریز به مساحت ۷۳۴ کیلومتر مربع و متوسط باران بارندگی سالانه ۲۵۹ میلی متر می باشد احداث می شود.
رودخانه باغان یکی از بهترین رودخانه های محلی استان بوشهر دارای آب با کیفیت و مشخصات قابل شرب بوده و چند کیلومتر پایین تر  از سد در اثر گنبدهای نمکی شور شده و به رودخانه مند می پیوندد.
متوسط آورد سالانه رودخانه باغان در محل ساختگاه سد ۲۳/۸ میلیون متر مکعب برآورد شده است.

مولفه های اصلی سد و سازه های هیدرولیکی
– بدنه سد بتن غلتکی Rcc –  سیستم انحراف کالورت و فراز بند- بدنه دایک جانبی-  راه دسترسی بین دایک و بدنه سد- سیستم آبگیر و تخلیه کننده تحتانی و اتاقک شیرآلات پایین دست- هیدرو مکانیکال و الکتریکال-  ابزار دقیق بدنه سد- ساختمان های بهره برداری حدود ۱۰۰۰ متر مربع- ارتفاع سد ۵۸ متر- حجم مخزن سد در تراز نرمال( ۲۴۶ متر) ۳۲ میلیون مترمکعب- طول تاج ۳۱۰ متر-عرض تاج ۸ متر- شیب رو به بالا دست ۱ قائم به ۰/۱ افقی- شیب رو به پایین دست ۱ قائم به ۸۷۵ /۰  افقی- موقعیت و عرض سرریز در جناح چپ و عرض ۶۰ متر- نوع سریز آزاد با شوت سرسره ای-  تراز نرمال ۲۴۶ متر بالاتر از سطح دریا- تراز تاج ۲۵۴ متر بالاتر از سطح دریا- تراز پی ۱۹۶ بالاتر از سطح دریا

اهداف طرح
هدف از احداث سد مخزنی باغان، تنظیم و کنترل جریان های نابهنگام و سیلاب های رودخانه باغان و نیز بهبود اراضی کشاورزی پایین دست و تامین آب شرب و صنعت مورد نیاز بخشی از شهرستان جم می باشد.

از اثرات احداث سد می توان به موارد زیر اشاره کرد

-افزایش اشتغال در محدوده طرح و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها-  تامین آب شرب شهر های ریز و انارستان و توابع – تامین آب مطمئن مورد نیاز صنعت منطقه-  تامین آب پایین دست مناطق سرچشمه و باغان با اولویت آب شرب- بهبود وضعیت زیست محیطی.

پیشرفت بدنه سد باغان هم اکنون ۹۰ درصد و کل طرح سد باغان( شامل تجهیز کارگاه، جاده دسترسی، سیستم انحراف آب، دایک جانبی، حوضچه آرامش و دیگر تاسیسات و ابنیه فنی) ۸۷ درصد برآورد می‌شود.