محله های کنگان محله کوزه گری بی شک انتخاب نام کوزگری برای این محله به سفالسازی و شغل سفالگری بر می گردد.تاریخ بوجود آمدن این محله دقیقا معلوم نیست چند خانواده که شغل اصلی شان ساختن ظروف گِلی بود درقسمت جنوبی خور عبدالسلام خانه های گلی ساخته و مشغول کار شده و بر محله خود […]

محله های کنگان
محله کوزه گری
بی شک انتخاب نام کوزگری برای این محله به سفالسازی و شغل سفالگری بر می گردد.تاریخ بوجود آمدن این محله دقیقا معلوم نیست چند خانواده که شغل اصلی شان ساختن ظروف گِلی بود درقسمت جنوبی خور عبدالسلام خانه های گلی ساخته و مشغول کار شده و بر محله خود نام کوزه گری گذاشتند. کوره های سفال پزی ابتدا کنار خانه ها و بعد کمی جنوب تر و سپس به مُره انتقال یافت.مرز کوزه گری از شمال به خور عبدالسلام و در جنوب به رودخانه خشک منصور اباد منتهی میگردد.
مردم ساکن این محله در اکثر مراسمات رسمی نظیر راهپیمایی وگردهمایی ها شرکت می کنند..به دو
زبان فارسی وعربی(کلمات عربی و فارسی مخلوط )صحبت می نمایند. ساکنان کوزه گری شیعه و سنی می باشند.چند سالی است که از سرریز جمعیت این محله، شبهه محله هایی به نام خمینی آباد و طالقانی بوجود آمده است.مردم محله کوزه گری طی سالها قبل چند بار برای شهدای محله خود مراسم یادبود گرفته و از افراد معروف جهت شرکت در مراسم دعوت بعمل می آورند.قبلا اکثر اهالی این محله ماهیگیر و کوزه گر بودند اما در حال حاضر یک یا دو کوره کوزه گری در مُره وجود دارد و اهالی به مشاغلی نظیر تجارت، ماهیگیر،کارمندو کاسبی مشغولند. خانواده های معروف این محله عبارتند از: :
بحرینی،صفائی،صفا،ابراهیمی ،باغبانی،احمد زاده،بقال،عاشوری،رنجبر،حسن پور،ابراهیمی پور،اسماعیلی،روشن،محبوب نیا،کوزگر،رضائی،ایزدی،دوراهکی،دشتی مطلق،
کارگر،پاکنزاد،محمدپور،سفالی،بحرینی پور،روشن قیاس،قاسمی،،قاسمپور،کنگانی ،آهنگر،نامداری،پبک رفتار،نارستانی ،سالمپور،طهماسیان، عبدالله زاده،پنجه مریم،کرمی ،عباسی ؛برومندان ،نظافت ستوده،تاجیک ،سالمی،محمدی و….می باشند.مساجد علی بن طالب (مسجد شیعیان)و حسنین(مسجد اهل سنت) و حسینیه امام در این محله قرار دارند .سابقا مدرسه علمیه در محله کوزه گری وجود داشت.در زمان رژیم سابق شیخ محمد یزدی و شهید مدنی دوران تبعید خود را در کنگان (کوزه گری)گذراندندو میزبان آنان مرحوم شیخ عباس عاشوری بود.دبستان خیام (قدس)اولین مرکز آموزشی در این محله می باشد ودر حال حاضر چند مرکز آموزشی در این محله قرار دارد.در دوران جنگ جوانان کوزه گری مانتد سایر محله های دیگر برای دفاع از کشور عازم جبهه های جنگ شدند و تعدادی شهید،جانباز و اسیر شدند گز بلبل یکی از قدیمی ترین درختان کنگان در ساحل کوزه گری قرار دارد.در سالهای نه چندان دور چندباغ خرما در محله وجود داشت. عامله دارن(عامله :نوعی ماهیگیری سنتی )نیز در محله کوزگری مشغول صید ماهی بودند.سید رضا حسینی،یازدهم فروردین هزارو چهار صد و سه،بندر کنگان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین