نصیر بوشهر – کاوه بنه گزی – همانگونه که احتمالا مستحضرید، اختصاص بودجه به دستگاه ها با توجه به عملکرد مالی سال قبل درخواست و طرح های اجرایی پیشنهادی آن ها صورت می گیرد. پیام کاهش بودجه استان این است عالیجنابان: ١_ استان توانایی جذب اعتبارات را ندارد و با بودجه ای که سال های […]

نصیر بوشهر – کاوه بنه گزی – همانگونه که احتمالا مستحضرید، اختصاص بودجه به دستگاه ها با توجه به عملکرد مالی سال قبل درخواست و طرح های اجرایی پیشنهادی آن ها صورت می گیرد.

پیام کاهش بودجه استان این است عالیجنابان:
١_ استان توانایی جذب اعتبارات را ندارد و با بودجه ای که سال های پیش دریافت کردید عملکرد قابل قبولی ارائه ندادید.
٢_ شما قدرت چانه زنی برای جذب اعتبار ندارید
٣- شرایط فعلی و بغرنج استان را به نحو مطلوب گزارش نکردید.
با توجه به اینکه کاستی های فراوان استان بوشهر در زمینه زیرساختها، اشتغال و صنعت -با توجه به دارا بودن عنوان پرطمطراق قطب انرژی کشور- محرومیت شهرها و روستاها، بخش درمان و آموزش و در نهایت صنعت گردشگری بر هیچکس مستور نیست عدم توفیق جنابتان در زمینه ی بودجه گیری و هزینه کرد آن نشانگر ضعف شما در زمینه ی چانه زنی و ارئه ی گزارش محرومیت های استان است.
صد البته که اظهارنظرهای معاون محترم عمرانی در خصوص سرعت پروژه هم بی تاثیر نبوده و گویای وارونگی همه چیز است.
ارائه تصویر بهشت گونه از پروژه ها و پنهان کردن وضعیت فَشَل قراردادهای عمرانی پشت اینچنین گزارش ها نه تنها توفیقی برای استان نبوده که به راحتی قابل راستایی آزمایی بوده و موجب آسودگی خیال مرکز نشینان از عدم مطالبه گری شماست.
نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در تحقق این وادادگی اداری بر کسی پوشبده نیست.
پیشنهاد می گردد تنها یک بار کلاه خود را قاضی کنید و با صداقت در خصوص فرصت های از دست رفته ی استان در این سالها بارخود به گفتگو بنشینید و تا زمان دارید به جای ارائه گزارش های خوش رنگ و لعاب از مردمی که به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب ولی نعمتان شما هستند طلب حلالیت بنمایید.
بخش دیگر نقد متوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزیست سازمانی که گویا متولی اولویت بندی و بودجه خواهی برای استان است. شایسته بود با توجه به بحث های طرح شده در خصوص بودجه استان این سازمان واکنش مطلوب تری از خود نشان داده و در این خصوص روشنگری مینمود.
و در نهایت تیر آخر را نمایندگان محترم بر پیکره ی نیمه جان استان شلیک کردند. بی اطلاعی نمایندگان از مفاد و جزئیات بودجه پیش رو و دفاع بعد از سوت پایان بازی آن ها نیز به بر ارتفاع قله مشکلات استان به نحو چشمگیری افزوده است. انتظار میرفت نمایندگان محترم در خصوص طرح بودجه ی معکوس یا معکوس بودجه که ظلمی آشکار در حق مردم استان محروم بوشهر قانع نشده و رسما اعترض خود رو پیگیری میکردند.
عادت دادن استان های مصرف کننده به بودجه افزایشی و محروم کردن بیش از پیش استانهای داری درآمد با هیچ منطقی قابل پذیرش نبوده و جز دعوت استانها به مصرف کنندگی بیشتر و عدم تلاش برای ایجاد درآمد زایی نخواهد داشت. اینها مواردی بودند که میبایست در مجلس مطرح و پیگیری میشد منتها پیش از سوت پایان بازی.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر