نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی: سیل از امامزاده داوود تا برازجان ،زلزله چندی پیش در بندر خمیر تا دگر حوادث مشابه در نقاط دیگر کشور پدیده ای جدید نیست یا اینکه هر چند سال یکبار شاهد آن باشیم که این حوادث هر چند هفته یک‌بار تیتر اول اخبار حوادث کشور ماست و تکرار در امر […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی:

سیل از امامزاده داوود تا برازجان ،زلزله چندی پیش در بندر خمیر تا دگر حوادث مشابه در نقاط دیگر کشور پدیده ای جدید نیست یا اینکه هر چند سال یکبار شاهد آن باشیم که این حوادث هر چند هفته یک‌بار تیتر اول اخبار حوادث کشور ماست و تکرار در امر این حوادث و خسارت های جانی و مالی آن نیز بیشتر می گردد.مدیریت چنین بحران های تیم های حرفه ای و سازمان مستقل آشنا با حوادث و کنترل و مداخله گری به موقع را می طلبد.تیمی که با دانش روز و براساس اطلاعات و داده ها اصل را بر پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بگذارد. اینکه د‌ر کشور ما مدیریت بحران فقط مداخله جهت کنترل را با هزاران عیب و نقص اجرا می شود و سرانجام آن به مقصرسازی و نهایت کمیته های تحقیق می کشد همه ناشی از عدم وجود نهادی متمرکز و فقر استراتژی و بانک اطلاعاتی است.هزینه خسارت های وارده در هر بحران اگر یک دهم صرف تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور می شد کاهش خسارات و عدم درگیر شدن چندین نهاد دولتی و اجرای اصل اول مدیریت بحران که همانا «پیشگیری»بود را شاهد بودیم.تا کی به بهانه چون چاق شدن دولت و هزینه نیروی انسانی و …از نهادسازی مطابق باجغرافیا و جمعیت بومی کشور جلوگیری می شود؟چندین نهاد دولتی از شهرداری،فرمانداری،هلال احمر،راهنمایی و رانندگی و راه و شهرسازی و جهاد و…باید درگیر مدیریت طوفان و بارندگی یک شهر باشند؟تشکیل وزارت مدیریت بحران و پیشگیری می تواند ضمن جمع آوری آمار و اطلاعات و پژوهش های هر بحران به تعریف استراتژی و راهکار برای حل آن بپردازد.در هر استان اداره کل بحران و در هر شهرستان و شهر اداره مدیریت بحران و پیشگیری به عنوان متولی پیشگیری نظارت و کنترل بحران باشد.با امکانات مستقل و تیم عملیاتی مجهز و آموزش دیده.مدیریت بحران به صورت کلیشه ای و با ورود ادارات جز «مقصرسازی»و «تکرار خسارت بحران»نتیجه ای ندارد.چون همیشه معتقدم مجلس و دولت بصورت ویژه تشکیل چنین وزارتخانه ای را در اولویت قرار دهند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر