سلام علیکم جناب آقای استاندار شما قانونا و شرعا مکلف هستیدوضعیت معیشت هزاران نفر از کسانی که ازطریق دریا امرار معاش دارند را تعیین تکلیف کنید مردم ازشما انتظار دارندتا نسبت به سرمایه های آنها که مدتهاست در لنگرها متوقف می باشندوازرونق افتاده اند اقدامی عاجل انجام دهید. اگر دریکی از استان های کشور نسبت […]

سلام علیکم
جناب آقای استاندار
شما قانونا و شرعا مکلف هستیدوضعیت معیشت هزاران نفر از کسانی که ازطریق دریا امرار معاش دارند را تعیین تکلیف کنید مردم ازشما انتظار دارندتا نسبت به سرمایه های آنها که مدتهاست در لنگرها متوقف می باشندوازرونق افتاده اند اقدامی عاجل انجام دهید.
اگر دریکی از استان های کشور نسبت به اصناف و اشتغال مردمانش مشکلی حاصل شودضمن اینکه در استان به جد مسئولانش می کوشند تا رفع مشکل شود درسطح ملی هم موضوع مورد پیگیری واقع می شود اما به چه دلیل نسبت به رکود شغل دریانوردی که با جان ومال مردم درآمیخته وقرنها قدمت دارد نه تنها درسطح استان پیگیری نمی گرددبلکه در سطوح حاکمیتی هم وقعی نهاد نمی شود؟
استاندار محترم؛
شماشعار به سامان دادن رونق فعالیت مرزنشینان می‌دهید
اما درمقابل فرماندهی محترم انتظامی برخورد شدید با ته لنجی وشوتی در برنامه کاری خود دارد این دوگانگی ناشی از چیست؟
بخشی از مردم استان که ازطریق دریا امرار معاش می کردند با تدبیر نادرست مسئولان محترم استانی وملی درحال فقیر شدن هستند.آیا می دانید هنگامی که فقر ازدری وارد خانه کسی شد ایمان از در دیگر خارج می شود؟
چرا با گرفتن تصمیم نادرست وغیرکارشناسی برخی نهادهاوارگانها درخصوص ملوانان ولنجداران مردم رابه سمت فقر سوق داده می شود؟
چرا سرمایه مردم که حاصل سالها زحمت و تلاش آنهاست در اسکله ها به فرسودگی و ناکارآمدی مبدل می گردد؟ شرعا مسئول وضع بوجود اورنده نزد خداوند و وجدان خودش چه پاسخی دارد؟
والله قسم اگر مدیری توان خدمت به مردم را نداشته باشد وفقط دل به مقام وپست داشته باشد عذاب و قهر الهی را به جان خود خریده است.
چای کاری درشمال به مشکل برمی خورد تمام مسئولان درسطح استان و مرکز به تکاپو می افتند تا رفع مشکل سود اما مشکلی به این بزرگی که با نان و جان مردم دراستانهای مرزی گره خورده است به جای چاره جویی و رفع مشکل، انگ قاچاق وقاچافچی بهش زده می شود وبه جای امید دادن به مردم بازبان تهدید برخورد می شود.
استاندار محترم؛
شما می فرمائید تبادل کالا درسطح استان منعی ندارد
درمقابل فرماندهی محترم انتظامی می فرمایند باماشین شوتی شدیدا برخورد می شود.
این سؤال در اذهان مردم استان بوجود می آید که تصمیم گیرنده واقعی و نهایی در استان کیست ؟
استاندار محترم؛
درنهایت تکلیف لنجهای مردم که به آمید اشتغال وکسب درآمد حلال بدست آورده اند چگونه خواهد شد؟
جنابعالی ضمن اینکه ارشدترین مقام دولتی دراستان هستید خود زاده همین استان می باشید انتظار دارند مردم عملا تلاشهای شما را مشاهده کنند مردم از شعارهای چندوچندین سال خمیده شده اند.
در پناه حق باشید

  • منبع خبر : نصیر بوشهر