محسنی‌اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته: با کسانی که به سلامت مردم خیانت می‌کنند قاطعانه برخورد شود. قاضی‌القضات ابتدا با محاکمه سعیدنمکی و محمدمخبر در یک جلسه علنی با حضور رسانه‌ها کار را آغاز کند تا این افراد به ریز و درشت ماجرا اشاره کنند که چه اتفاقی رخ‌داد که در مدتی اندک […]

محسنی‌اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته: با کسانی که به سلامت مردم خیانت می‌کنند قاطعانه برخورد شود.

قاضی‌القضات ابتدا با محاکمه سعیدنمکی و محمدمخبر در یک جلسه علنی با حضور رسانه‌ها کار را آغاز کند تا این افراد به ریز و درشت ماجرا اشاره کنند که چه اتفاقی رخ‌داد که در مدتی اندک بالای ۱۰۰۰۰۰نفر ایرانی جان خود را از دست دادند.

بله آقای اژه‌ای دقیقا امیرالمومنین(ع) درست گفتند که العَدلُ أساسٌ بِه قِوامُ العالَمِ، عدالت، شالوده اى است که جهان بر آن استوار است ولی آیا این روزگاری که برای مردم درست شده بر اساس عدالت است؟! بخاطر حدیثی که بالای سرتان نصب کردید هم که شده عوامل وزارت‌بهداشت و آن‌هایی که به مقامات گزارش‌های کذب دادند و وضع مردم را به اینجا کشیدند محاکمه کنید تا مردم به شعارها ایمان بیاورند.

  • منبع خبر : قانون