نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – در لایحه بودجه شهرداری بوشهر، ۱۵ میلیارد تومان برای حضور تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در لیگ دسته اول کشور، پیشنهاد شده بود که سه میلیارد آن برای تصفیه بدهی‌های قبل بود، اما اعضای شورا معتقد بودند باید مبلغی برای امسال و بقیه هم برای سال بعد در بودجه […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – در لایحه بودجه شهرداری بوشهر، ۱۵ میلیارد تومان برای حضور تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در لیگ دسته اول کشور، پیشنهاد شده بود که سه میلیارد آن برای تصفیه بدهی‌های قبل بود، اما اعضای شورا معتقد بودند باید مبلغی برای امسال و بقیه هم برای سال بعد در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پیش بینی شود، از این رو با اختصاص مبلغ ۷ میلیارد تومان در بودجه امسال شهرداری موافقت کردند.

این در حالی است که این روزها در فضای مجازی پر شده از پیام ها و فیلم های اعتراض کارگران شهرداری که چند ماه حقوق دریافت نکرده اند!
مگر نه اینکه اصل و اساس هر مجموعه ای متکی بر نیروی انسانی آن است؟ این کارگران زحمت کش که اکثرا حداقلی بگیر نیز هستند ستون فقرات اصلی شهرداری بوده و عدم پرداخت به موقع حقوق این نیروها اثرات مخربی بر عملکرد مجموعه شهرداری خواهد داشت!

آقایان اعضا شورای شهر و شهردار بوشهر وظیفه اصلی شما در مرحله اول شهر بوشهر و شهرداری آن است بعد اگر بودجه ای مازاد داشتید برای ورزش هزینه کنید! وظیفه شهرداری تیم داری نیست آن هم وقتی که از شمال تا جنوب استان پتروشیمی های ثروتمندی وجود دارند که به راحتی می توانند هزینه چند تیم را پرداخت کنند!

در پایان باید از اعضا شورای شهر بوشهر و شهردار پرسید چرا در زمانی که بسیاری از نیرو های شهرداری چند ماه حقوقی دریافت نکرده اند باید چنین مبلغی برای فوتبال هزینه کرد؟ مگر نه اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر