نصیربوشهر – امیرحسین تاجدینی – آقای صالحیان از مهرماه که شما به عنوان شهردار بوشهر حکم خود را دریافت کردید نزدیک به یک سال میگذرد شما از سوی اعضا شورای پر حاشیه پنجم انتخاب و پس از کنار گذاشته شدن تعدادی از اعضا شورا توسط دستگاه قضا و تشکیل شورای علی البدلی شروع به کار […]

نصیربوشهر – امیرحسین تاجدینی – آقای صالحیان از مهرماه که شما به عنوان شهردار بوشهر حکم خود را دریافت کردید نزدیک به یک سال میگذرد شما از سوی اعضا شورای پر حاشیه پنجم انتخاب و پس از کنار گذاشته شدن تعدادی از اعضا شورا توسط دستگاه قضا و تشکیل شورای علی البدلی شروع به کار نمودید اما گویا تقدیر شورای پنجم با حواشی گره خورده بود از املاک خدابیامرز شهرداری بوشهر در شیراز، برازجان، دیر و حتی بوشهر که موفق به پس گرفتن هیچکدام نشدید تا رهن خانه ۶۵۰ میلیونی برای شما و تجهیز ۱۵۰ میلیونی آن و پول رهن خانه شهردار های قبلی که گم شده است حواشی شورا و شهرداری در دوره شما بودند.

تیر آخر را شاید در لایحه بودجه شهرداری به شهروندان بوشهری زدید و بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و سازمان های تابعه را از ۲۹۹ میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ به ۶۲۳ میلیارد تومان افزایش دادید که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشت. این رقم بودجه که دو برابر بودجه سال ۱۳۹۹ بود از همان ابتدا مشخص بود که بسیار خیالبافانه نوشته شده و تحقق آن به قیمت فشار بر شهروندان با افزایش قیمت عوارض و خدمات شهرداری بود اما اعضا شورای پنجم با اشتباهی فاحش به شما اعتماد کرده و آن را تصویب کردند.

در بحث پروژه های عمرانی و حتی خدمات شهری که سابقه مدیریت خدمات شهری در یزد را داشتید نیز عملکرد شهرداری تحت مدیریت شما فوق العاده ضعیف عمل بود از سرنوشت پروژه های گذر سرتل، فانوس دریایی، میدان انقلاب، پروژه های ۸ میلیاردی تصویبی جهت بافت قدیم، گودال هایی که همچنان رها شده اند، ساختمان های شهرداری منطقه یک و دو سگ های بلاصاحب آسفالت معابر و… هیچ خبری نیست!

در پایان آقای صالحیان با این عملکرد فوق العاده ضعیف که از همان ابتدای حضور شما در شهرداری مشخص بود نیازی به استخاره نبود!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر