رباب پرویزی زاده طی بررسی وپژوهش هایی در مورد سالم بودن محیط زیست صورت گرفته آلاینده در سطح هوا باعث نا سالم شدن محیط زیست و طبیعت و بالارفتن بیماریهای تنفسی و سرطان زا وگاهش طول عمر انسان شده. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارخانه ها و سمی های که وسایل نقلیه در فضای طبیعت […]


رباب پرویزی زاده

طی بررسی وپژوهش هایی در مورد سالم بودن محیط زیست صورت گرفته آلاینده در سطح هوا باعث نا سالم شدن محیط زیست و طبیعت و بالارفتن بیماریهای تنفسی و سرطان زا وگاهش طول عمر انسان شده. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارخانه ها و سمی های که وسایل نقلیه در فضای طبیعت اثرات زیان آوری در اکوسیستم محیط اطراف زندگی با از بین بردن یا قطع درختان که در سالم نگهداشتن سلامتی نقش بسزایی دارد صورت می‌گیرد. انواع آلودگی های که نقش بسزایی در به خطر انداختن محیط زیست وسلامتی انسان ایفا می کند دارد. عبارتند از اول آلودگی هوا که هر گونه آلودگی جوی گفته می شود. که ترکیب طبیعی هوا مختل می کند.ومی تواند به شکل ذرات مانند گردد و غبار با گاز های گلخانه ای مثل دی اکسید کربن یا بخارات دیگر باشد . که نمی توان آنها را از چرخه طبیعی کردن یا نیتروژن حذف کرد.مانند:اگزوز صنعتی یا خود رو،آتش سوزی جنگل،فوران آتشفشانی،فرسایش خاک خشک،ساخت وساز یا تخریب ساختمان،ریز گردها. دومین عامل آلودگی آب که هر گونه تغییر شیمایی و بیولوژیکی در آب که علت آن دفع وتخلیه نا مناسب زباله،پوسیدگی مواد آلی در منابع آب . سومین علت آلودگی خاک که بیانگر کثیفی آلودگی خاک است.که بر اثر شیوه های کشاورزی نا پایدار مانند :استفاده زیاد از سموم دفع آفات غیر آلی،استخراج معادن،جنگل زدایی و سایر اقدامات تخریبی،زباله پسماندهای خانگی.چهارمین علت آلودگی صوتی مثل ترافیک جاده ای،فرودگاه،راه آهن،کار خانه های تولیدی،کنسرت.پنجمین علت الودگی رادیو اکتیو که بسیار مضر وحتی کشنده است. مثل:حوادث و نشت نیروگاههای هسته ای،دفع نا مناسب زباله های هسته ای،عملیات استخراج اورنیوم. ششم :آلودگی گرمایی یا حرارتی :گرمای اضافی است که در مدت زمان طولانی اثرات نا مطلوبی ایجاد می کند. علت آن:جنگل زدایی،از دست دادن منابع آب. هفتم آلودگی نوری که بر اثر روشنایی بیش از حد ناحیه‌ای است.علت های آن شهر های بزرگ بیلوردها و تبلیغات رویدادهای ورزشی شبانه و سایر سر گرمی های شبانه،درخشش آسمانی،خطا های نوری از چراغ های خیابانی و چراغ های امنیتی حیاط. هشتم آلودگی بصری یا بینای دیدن بیش از حد یک منظره نا مطلوب و غیره جذاب باعث می شود. مثل خطوط برق ، مناطق ساخت و ساز،ساختمان های متروکه. نهم: الودگی شخصی آلودگی بدن وسبک زندگی آلودگی شخصی مانند:انواع دارویی ومحصولات مراقبت شخصی دهم:آلودگی مواد مغذی مثل آب آلودگی می تواند جلبک و صدف ها ،آبزیان و زندگی دریایی با جذب سموم ایجاد آلودگی می شود. یازدهم علت آشغال مثل پلاستیک ها که در طبیعت رها می شود.و جذب نمی گردد . همه این آلودگی ها با هم تاثیر گذار می باشد. واثرات مخرب بر روی طبیعت و محیط زندگی به جا می گذارند. متأسفانه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شهر نشینی و جمعیت ورعایت نکردن در حفظ درختان وجنگلها،استفاده نادرست از سموم در کشاورزی ترافیک ها ودفع زباله‌ها به طور نا مناسب واحداث کارخانه ها در نزدیکی شهر ها وغیره، همه وهمه دست به دست هم داده تا امروز ما نظرگر یک هوا آلوده و محیط نا سالم وخیلی بیماریهای تنفسی وسرطان را مشاهده باشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین