مدیر کل دیوان محاسبات: 🔹علیرغم اینکه آمار شرکت‌های دولتی در بودجه ۳۴۱ مورد هست، ولی در واقع ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی و در مجموع ۳۲۵۵ شرکت دولتی و شبه دولتی داریم. 🔹این شرکت‌های شبه دولتی از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد. […]

مدیر کل دیوان محاسبات:

🔹علیرغم اینکه آمار شرکت‌های دولتی در بودجه ۳۴۱ مورد هست، ولی در واقع ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی و در مجموع ۳۲۵۵ شرکت دولتی و شبه دولتی داریم.

🔹این شرکت‌های شبه دولتی از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد.

🔹شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند، اما شرکت‌های شبه دولتی به دلیل ماهیت حقوقی غیر دولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به دور هستند و بودجه آن‌ها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.

  • منبع خبر : عصر فوری