آن مرد آمد آن مرد درغبار آمد استاندار محترم جناب احمد زاده عزیز باسلام ودعای خیر ما مردم داغداربخش شبانکاره وسعدآباد ضمن عرض خسته نباشید وارزوی سلامتی وموفقیت برای جنابعالی واداره متبوع شما با دلی شکسته وداغدیده از سوگ فرزندان مان، فرزندان وآینده سازان دشتستان واستان مهربانی ها بوشهر که سحرگاه دوشب پیش تکه پاره […]

آن مرد آمد
آن مرد درغبار آمد
استاندار محترم جناب احمد زاده عزیز
باسلام ودعای خیر
ما مردم داغداربخش شبانکاره وسعدآباد
ضمن عرض خسته نباشید وارزوی سلامتی وموفقیت برای جنابعالی واداره متبوع شما
با دلی شکسته وداغدیده از سوگ فرزندان مان، فرزندان وآینده سازان دشتستان واستان مهربانی ها بوشهر
که سحرگاه دوشب پیش تکه پاره های وجودمان، وجودشان رادربین آهن پاره های خودروی ملی سرزمینمون با قیچی وبرش اورژانس جمع کردیم وبخاک سپردیم واین درد تجربه اول مون نیست تا امروز
جناب استاندار میخوایم صادقانه شراره های وجودمان را با بغض برایت بازگو کنیم هرچند نیک باور داریم شما ازالفبا تا ی این قصه پردرد مطلعید
قصه کهنه وجانخراش کمربندی آبپخش
در منطقه سبز وبهانه ساز آبپخش جوانان وجگر گوشه های زیادی با دستهای خونین خودمان جمع کردیم به سرزمین سرد خاک ابدی با اشک وآه وناله سپردیم وزندگی وخانواده هایمان که متلاشی شد از این ناقوس مرگ وبی عدالتی مدیرانی که چنین سرنوشتی را برای ما وفرزندان مان وزندگی اولادشان رقم زدند
جناب استاندار کمربندی سراسری بوشهر ازدیلم تا اهرم چندسالی است با دستان مدیرانی دلسوز کلنگ زده شد وباهمهمه وهیاهوی ماشین آلات پیمانکاران ناقوس خدمت وپیشرفت را بصدا درآوردند ولی افسوس که بازی احساسات مدیران تازه به دوران رسیده ونابلد چوب لای چرخ چرخش سازندگی گذاشتند ودست روی دست تا شاهد تلخ ترین سوانح خودرویی وجان گرفتن عزیزانی از خانواده های بیگناه باشیم فقط بخاطر بازی بچگانه مدیران ارشد سیاسی واجرایی استان، شهرستان دشتستان وبخش ابپخش
جناب استاندار تنها منطقه ای که اسیر بازی شطرنج گونه این پروژه شد حدفاصل آبپخش تا پل کلل می باشد درروزایی که میشد باکمترین هزینه مالی وهرینه انسانی وجانی، این پروژه را بنحو احسن دنبال کرد وبه پایان رسانید وبهره برداری کرد ولی نخواستند ونکردند باوجودی که هزینه آن تهیه و از وزارت مربوطه اخذ وبه حساب استانداری بوشهر واریز گردید ولی دست های الوده پول ها را نمیدانم کجا هزینه کرد ویا،،،
اکنون باید مردم بخصوص سعداباد وشبانکاره تاوان آنرا با تکه تکه شدن جوان رعنا تا کودک شیرخواره خود پرداخت کنند
واین مرگ عزیزان ما تاکی وبرای چه باید ادامه داشته باشه
جناب استاندار خواستم درجمع کردن تکه تکه های فرزندان رعنامون که پریشب دربین اهن پاره ها جمع میکردیم را برای جنابعالی ارسال کنم ولی تاب چنین کاری را نداشتیم
جناب استاندار تاکنون بیش از ۳٠عزیز ما پرپر شده وزندگی هایی متلاشی
جناب استاندار
شما را بخون بیگناه علی اصغر قسم میدهیم به پهلوی فاطمه ام ابیها سوگند میدهیم فکری بحال این زخم ناسور به اصطلاح بکنید تاکی چله بشینم وشاهد مرگ عزیزان جگر گوشه مان باشیم
این چندسال از بس بهانه واهی وقول وقرارهای دروغ شنیده ایم خسته شده ایم، وواقعا چرا وچه قدرتی پشت این بدعت زشت قرار دارد که یک پروژه ملی را اسیر بازی ماروپله دوستان کرده
ماکه دردولت قبل امیدمان را دراتمام این پروژه پرحرف وحدیث کمربندی آبپخش را از دست داده بودیم وبه با دولت جدید مجددا امیدوار شدیم شاید طالع نحس وشوم نمیشود ونباید بشود مدیران قبلی از وجود پاک این پروژه برداشته میشود و آینده ای پر امید برآورد ومجسم کرده بودیم ولی هیهات،، یکی درمرکز وبهارستان ودیگران درلابلای ادارات ارشد استان وشهرستان، مانع از شروع دوباره واتمام پروژه کمربندی که کمتر۵کیلومتر میباشد شده
جناب استاندار، امیدوارم بجد پیگیر این درد جانسوز وبنیان برکن خانواده ها باشید نگذارید خیانت بعضی بنام استانداری وشخص جنابعالی نوشته شود ما فارغ از حرف های جهت دار مدیران سیاسی در اراده شخص جنابعالی تاکنون هیچ کم کاری، تساهل، واهمالی ازشما حقیقتا ندیده ایم بجز ناجوانمرد بازی کردن دوستان در حیات خلوت خود ورفقا
دیروز با وجود داغ پرپر شدن بچه هایمان و عزای عموم مردم بخصوص داغداران سعدابادی، جناب فرماندار، مجددا درد ما را زخمی دوباره زد با حرف های تلخ خودشون در یکمین سالگرد سکانداری خود درفرمانداری دشتستان ، وباز هم بهونه ای دیگر که توهینی بود بتمام مردم این منطقه وجمله ناهنجار وتلخ، عدم رسیدن به نقطه مشترکی برای انجام واتمام کمربندی آبپخش. مگر پروژه های ملی را فرمانداران باید نقطه یابی مشترک داشته باشند تا به سرانجام برسد
الله اعلم

جناب استاندار، ایام میگذرد وبا وجود اهمال درانجام وتکمیل این کمربندی مجددا ومکررا شاهد پرپرشدن خانواده هابخصوص جوانان وجگر گوشه های مردم تا شاید جناب فرماندار ونماینده محترم مردم درمجلس به نقطه مشترکی برسند وبهونه ای که بخاطر انزوای آبپخش از انجام وتکمیل کمربندی طفره میروند گویا سوگند مدیریت خودرا فراموش کرده اند
جناب استاندار ما مردم داغدار نه اهل اعتراض وآشوب واغتشاش هستیم ودوربین خبرنگار ای شبکه های معاند بخاطر بی کفایتی مدیران قبل وحال استان ودشتستان، دنبال شورش ونافرمانی مدنی باشیم وبه احترام جنابعالی، یادگاردبلامنازع جبهه وجنگ، مدیر خیرخواه وانسانی وارسته درقامت وکسوت استانداری بوشهر عاجزانه بادلی پر از درد وچشمانی پر از بغض، استدعا داریم فکری بحال مردم منطقه آبپخش،شبانکاره وسعدآباد بخصوص داغدارعزیزان خود ویا همشهریهایشون، فارغ از نگاه جهت دار مسوولان ناخلف که درلابلای ادارات کل جا خوش کرده اند فکری عاجل بکنید وانشالله باحضور جهادی جنابعالی وهیاتی توانمند برای بررسی جهت ادامه واجرای کمربندی آبپخش
لااقل شما دردی از دردهایمان بکاهید تالااقل مجددا شاهد خبر پرپر شدن جگر گوشه های بیگناه مردم ۳بخش آبپخش، سعدآباد وشبانکاره نباشیم

با دعای خیر
بااحترام مردم مناطق وبخش آبپخش، شبانکاره وسعدآباد
اول خرداد۱۴٠۲