شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی «ای.آی.ای.دی» تابعه صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت با انتشار آگهی نسبت به استخدام ۳ رشته مهندسی و مدیریت فراخوان استخدامی داد. علاقه‌مندان سوابق و شرایط کاری را به نشانی www.eied.com/job ارسال کنند.

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی «ای.آی.ای.دی» تابعه صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت با انتشار آگهی نسبت به استخدام ۳ رشته مهندسی و مدیریت فراخوان استخدامی داد. علاقه‌مندان سوابق و شرایط کاری را به نشانی www.eied.com/job ارسال کنند.

  • منبع خبر : انرژی نیوز