🔹شرکت پترواوریم کیش فعال در زمینه دکل داری دریایی، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، در نظر دارد نیروهای علاقمند با تخصص های مندرج در جدول پیوستی را استخدام کند. 🔹از متقاضیان تقاضا می گردد با رعایت موارد زیر، رزومه خود را در قالب فایل PDF به ایمیل welfare@pokc.ir ارسال و فرم را تکمیل نمایند

🔹شرکت پترواوریم کیش فعال در زمینه دکل داری دریایی، جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، در نظر دارد نیروهای علاقمند با تخصص های مندرج در جدول پیوستی را استخدام کند.

🔹از متقاضیان تقاضا می گردد با رعایت موارد زیر، رزومه خود را در قالب فایل PDF به ایمیل welfare@pokc.ir ارسال و فرم را تکمیل نمایند

  • منبع خبر : نفت آنلاین