**ایمیل جهت ارسال رزمه : eng.apply01@gmail.com **مهلت ارسال رزومه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ عناوین شغلی مورد نیاز 

**ایمیل جهت ارسال رزمه : eng.apply01@gmail.com
**مهلت ارسال رزومه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

عناوین شغلی مورد نیاز 

  • منبع خبر : نفت آنلاین