🔹شرکت خودروسازی سایپا در آغاز تولید پراید از مردم خواست که در مسابقه انتخاب نام ایرانی این خودرو در یک مسابقه شرکت کنند.   🔹 روزنامه اطلاعات ۱۴ تیر ۱۳۷۲ آگهی منتشر کرد که در آن ضمن اعلام مشخصات ظاهری و فنی خودروی پراید از مردم خواسته شده بود که نامی ایرانی برای آن انتخاب […]

🔹شرکت خودروسازی سایپا در آغاز تولید پراید از مردم خواست که در مسابقه انتخاب نام ایرانی این خودرو در یک مسابقه شرکت کنند.

 

🔹 روزنامه اطلاعات ۱۴ تیر ۱۳۷۲ آگهی منتشر کرد که در آن ضمن اعلام مشخصات ظاهری و فنی خودروی پراید از مردم خواسته شده بود که نامی ایرانی برای آن انتخاب کنند. برای برنده مسابقه ۳۰ و ۲۰ سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده بود.

  • منبع خبر : عصر فوری