مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اعلام کرد: آگهی آزمون دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی صدف در دست تهیه بوده و به‌زودی منتشر می‌شود.


 مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اعلام کرد: آگهی آزمون دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی صدف در دست تهیه بوده و به‌زودی منتشر می‌شود.

  • منبع خبر : انرژی نیوز