✍احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی   🔹مصرف بالای مردم علت کمبود انرژی معرفی می شود، آن هم در حالی که ایران در رده میانگین جهانی مصرف سرانه انرژی قرار دارد و صنایع به شدت انرژی بر فولاد و معدنی و تولید رمرزارزها عامل اصلی افزایش مصرف انرژی به شمار می روند. سرانه مصرف انرژی ایران […]

 

✍احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی

 

🔹مصرف بالای مردم علت کمبود انرژی معرفی می شود، آن هم در حالی که ایران در رده میانگین جهانی مصرف سرانه انرژی قرار دارد و صنایع به شدت انرژی بر فولاد و معدنی و تولید رمرزارزها عامل اصلی افزایش مصرف انرژی به شمار می روند. سرانه مصرف انرژی ایران حدود یک-سوم امارات و کویت و یک-دوم آمریکا و عربستان است.

 

🔹دولت و مجلس با فرافکنی از ناکارآمدی خود در اداره کشور مسئولیت خالی می کنند و طبق سنت مالوف گناه همه چیز را به گردن مردم می اندازند. پس از ۴۰ سال تقریبا در هر حوزه ای قوای سه گانه هیچ مسئولیتی به عهده نمی گیرند… از گرانی و مسابقه قیمت ارز گرفته تا نارضایتی مردم. همیشه یا مردم یا دشمن خارجی و عندالزوم رژیم نیم قرن قبل مانع کارآمدی و کارآیی و پیشرفت می شوند.

  • منبع خبر : عصر فوری