هرچند که سوء مدیریت در شیوه اطلاع رسانی نرخ جدید بنزین از سوی مجلس و دولت بوضوح مشاهده شد، مدیران رده بالای سیاسی و اجرایی کشور از جمله وزیر نفت ظاهرا” تا شب قبل از انجام افزایش قیمت بنزین به صورت سری و محرمانه اظهار نظر و تصمیم گیری می‌کنند، مدیران ارشد کشور در خصوص […]

هرچند که سوء مدیریت در شیوه اطلاع رسانی نرخ جدید بنزین از سوی مجلس و دولت بوضوح مشاهده شد، مدیران رده بالای سیاسی و اجرایی کشور از جمله وزیر نفت ظاهرا” تا شب قبل از انجام افزایش قیمت بنزین به صورت سری و محرمانه اظهار نظر و تصمیم گیری می‌کنند، مدیران ارشد کشور در خصوص انجام این طرح بدون شفافیت و آمادگی روحی و روانی و عدم توجه به احساسات مردم و آمادگی ذهنی در رسانه های ملی به این امر نمی‌پردازند، رسانه‌ های ملی و کشوری در سطح کلان کشور اظهار نظری نمی‌کنند و فقط پس از افزایش قیمت بنزین به بحث‌های کارشناسی و تحلیلی می‌پردازند، رسانه های محلی چه طور باید در کوران حوادث دست به شفافیت و خواست و نظرات مردم بزنند؟ هرچند که علیرغم نبود ارتباط موثر باز کوتاهی نکردند.

مگر در ماده ۱۲ قانون برنامه‌ی ششم توسعه این مهم تصویب نشده بود؟ چرا زمان اجرای آن در دولت اطلاع رسانی نشود که بار اهمال و بی تدبیری عده‌ای بر دوش رسانه ها بیفتد؟

جناب آقای خورشیدی آن طور که شنیده شده است، شما مدیران امنیتی و سیاسی استانداری‌ها همان شب قبل از انجام این طرح کاملا از این خبر آگاه بوده‌اید! در این خصوص با کدام رسانه تماس گرفته که در اطلاع رسانی کوتاهی کرد؟

آیا تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از مسائل و مشکلات احتمالی ترافیکی و امنیتی و حمایتی نیز پیش‌بینی کرده بودید؟ یا مشاوران عزیز رسانه‌ای تان از این مسئله آگاه ساختید که کوتاهی کرده باشند؟

آیا شما به وظیفه قانونی خود عمل کرده اید که انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه رفته‌اید؟

آیا تا کنون شده است که یک نشریه را اشتراک شوید و نگاهی به آن انداخته و متوجه شوید که رسانه ها از درد مردم ننوشته و یا هنر! مدیران را رسانه ای نکرده باشند؟

چرا همواره سر در برف کرده و فکر می‌کنید کار رسانه ها هم چون جلسات بی فایده خودتان بدون تدبیر است!

در این مجال نمی‌شود به ابعاد کلی مسئله پرداخت ولی جنابشان بدانند که اگر همین نقش مثبت رسانه‌ها در استان در راستای روشنگری و تحلیل درست مسائل استان بویژه در اتفاق اخیر نبود قطعا” امروز باید شاهد خسارات عدیده ای در استان بوشهر هم می بودیم هر‌چند که شعور هم استانی ها در اتفاقات اخیر به داد شما آمد تا اینکه امروز به جای برآورد خسارات پیش آمده به کول رسانه‌ها پریده و دیواری کوتاه تر از آنها نیابید.

یقینا” نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در راستای رسالت رسانه‌ای خود بر همگان واضح و مبرهن است و در اتفاق اخیر نیز با درایت و درک صحیح از مسائل، استان را به سمت آرامش سوق دادند و این مهم نشات گرفته از روحیه‌ی ولایت مداری و جریان جوهر انقلابی در قلم تک‌تک رسانه‌های استان است

  • منبع خبر : نصیر بوشهر