نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. برخی پیروان مکتب های سیاسی، بنیان سیاست و دمکراسی را بی عدالتی میدانند؛ در شطرنج سیاست دولت ها در شرق و غرب، همیشه آنچه رخ میدهد الزاما مطابق با حقیقت ماجرا نیست.نسبت اخلاق با سیاست همیشه […]

نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند.

برخی پیروان مکتب های سیاسی، بنیان سیاست و دمکراسی را بی عدالتی میدانند؛ در شطرنج سیاست دولت ها در شرق و غرب، همیشه آنچه رخ میدهد الزاما مطابق با حقیقت ماجرا نیست.نسبت اخلاق با سیاست همیشه محل بحث و جدل بوده است.صراحت “ماکیاولی” یکی از همین مصداق هاست.او اخلاق را برای سیاست خطرناک می دانست و توصیه میکرد حاکمیت باید از اخلاق برحذر باشد.
انتخابات در جامعه ما نیز اگر چه به باور برخی تئوری پردازان تنها زینت نظام است اما همچنان از نگاه نویسنده ،بعنوان یکی از مهم ترین شاخص های اصلاحات تعریف میشود و بسیاری از کنش گری ها و مطالبات سیاسی و مدنی در ایران از آن مسیر عبور کرده و موفقیت آمیز نیز بوده است.

اما میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم در حداقلی پیش بینی نشده رقم خورد بگونه ای که تا کنون سابقه نداشته بود.در این شرایط مسیر برای نامزدهای اصولگرا که عموما از پایگاه رای ثابتی برخوردارند آسان تر بنظر میرسید.

در این وضعیت بود که الماسی و هوادارانش برای حضور بیشتر مردم به پای صندوق های رای تقلای زیادی می کردند.آنها بر این باور بودند که اگر جمعیت بیشتری به پای صندوق ها بیاید یقینا آراء به سبد الماسی خواهد رفت. اما مجموعه شرایطی که بر کشور رفته بود سایه ی ناامیدی عجیبی بر بسیاری از مردم و جوانان سایه انداخته بود و نشانه های حضور کم رنگ رای دهندگان دیده میشد.
از طرفی احوال شیخ از این وضعیت آسوده تر بنظر میرسید.او کمتر نگران از مشارکت پایین بود و اسب خود را زین شده میدانست.از طرفی شیخ تفکری را نمایندگی میکرد که در بسیاری از حوزه های انتخابیه، بی رقیب صحنه انتخابات را در دست گرفته بودند.طنز تلخ تاریخ است.کسانی هستند که همواره مدافع خروش مردم در تمام صحنه ها هستند و آن را تو دهنی به دشمن میدانند اما نه برای تمام فصل ها. این گروه گاهی تغییر تاکتیک داده و حضور حداکثری مردم در میدان ها را چندان در راستای منافع خود نمی دانند.بدون شک این روند به فرسایش ساختارقدرت می انجامد.

انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید و رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد. در این وضعیت بسیاری از نامزدها اقبال زیادی برای شکست رقیب سنتی خود ندارند ؛ و اینجا یک سوال مهم مطرح است و آن اینکه آیا میتوان شکست الماسی را گریز ناپذیر دانست؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر