مگر اینکه بخش مالی آن یعنی بورس به شکوفایی برسد وعموم آحاد جامعه نسبت به آن دانش داشته باشند ودر بورس سرمایه گذاری کنند بجای سرمایه گذاری روی زمین وآپارتمان وقتی شما روی زمین سرمایه گذاری می کنید یک سرمایه راکد می شود اما اگر شما بروید در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه اندک شما […]

مگر اینکه بخش مالی آن یعنی بورس به شکوفایی برسد وعموم آحاد جامعه نسبت به آن دانش داشته باشند ودر بورس سرمایه گذاری کنند بجای سرمایه گذاری روی زمین وآپارتمان

وقتی شما روی زمین سرمایه گذاری می کنید یک سرمایه راکد می شود اما اگر شما بروید در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه اندک شما با دیگر افراد تجمیع می شود و درنهایت یک شرکت تولیدی راه اندازی می شود با سهامی عام در نتیجه سطح اشتغال بالا می رود و چه بهتر که بشود کالای تولید شده را صادر کرد

در نتیجه تراز بازرگانی کشور به سمت مثبت می رود وهم صادرات کالای غیر نفتی افزایش می یابد و هرگاه کشوری تراز بازرگانی آن مثبت شد این علامت بهبود اقتصادی هست و باعث می شود سرانه در آمد ملی افزایش یابد و کشور از وابستگی شدید به دیگر کشورها رهایی پیدا کند

متاسفانه همواره سرمایه های کوچک سرگردان به طرف طلا ودلار وزمین و مسکن نقل وانتقال می یابد که ساده ترین راه موجود و زودبازده ترین راه وبه علت بیماری اقتصاد در مواردی هم سود ده می باشد

اما خود این امر در نهایت منجر به نابودی اقتصاد ودر دراز مدت شکاف طبقاتی ورکود تورمی که امروزه جامعه گرفتار آن هست و بیکاری دهها مضرات اقتصادی دیگر

چه زمانی پول ملی شما در مقابل دیگر ارزها نظیر دلار ارزش بیشتری پیدا می کند زمانی که تراز بازرگانی شما مثبت بشود زمانی که مردم مشارکت در بورس را آموزش ببینند زمانی که مردم مشارکت تعاونی را مطلع باشند

امروزه در تمام زمینه های اشتغال ما مشکل داریم یکی اینکه آموزش دانشگاهی ما هیچ رابطه ای با نیاز بازار ندارد در صورتیکه دانشگاه باید بر اساس نیاز بازار به آموزش بپردازد گاهی چنین باشد که دانشگاهی خاص یک شرکت افراد را آموزش بدهد مانند نیروی هوایی که یک دیپلمه را می بر مطابق نیاز خودش آموزش میدهد بدون هیچ رانتی تنها براساس توانایی فردی آن شخص آموزش از آن فرد یک خلبان برای آن سازمان تربیت می کند وبعد هم مزایای خوب به ایشان می دهد

در واقع مشارکت در سرمایه گذاری بورس وتعاون می بایستی از آموزش متوسطه برنامه ریزی مدارس باشد هم چنین تعاون ومشارکت

زمین و مسکن می بایستی از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود

جذب سرمایه گذاری خارجی باحفط برد برد برای دوطرف قرار داد یک امر حقوقی هست که نیاز به افراد کارشناس خوب در بدنه دولت دارد که بتواند به درستی موضوع قرار داد را مدیریت کند که هم مشوق باشد برای سرمایه گذار وهم سود دولت مربوطه را در بر داشته باشد امروز باید بستر جذب سرمایه گذاری خارجی بگونه ای فراهم بشود که سرمایه گذار خارجی تمایل پیدا کند به حضور در یک کشور تمام قوانین باید پایدار باشد ودو ر از روزمرگی به امید ان روز

  • منبع خبر : نصیر بوشهر