🔻استاد برجسته خارج فقه و اصول در حوزه علمیه اصفهان به جماران گفت: امر به معروف و نهی از منکر را از یک واجب عام و همگانی مثل نماز و روزه خارج می کنم؛ چون شرط دارد. 🔻شرطش این است که باید آمر به معروف و ناهی از منکر معروف و منکر را بشناسد 🔻بسیاری […]

🔻استاد برجسته خارج فقه و اصول در حوزه علمیه اصفهان به جماران گفت: امر به معروف و نهی از منکر را از یک واجب عام و همگانی مثل نماز و روزه خارج می کنم؛ چون شرط دارد.

🔻شرطش این است که باید آمر به معروف و ناهی از منکر معروف و منکر را بشناسد

🔻بسیاری از کسانی که در روزگار ما متصدی می شوند اصلا نمی دانند معروف چیست و منکر کدام است

🔻آیا بر کسی که به استطاعت نرسیده حج واجب است؟! امر به معروف و نهی از منکر هم چنین است

🔻اینکه شما امر به معروف و نهی از منکر را اینقدر کوچک کنید که منحصر به «زلف زیبارویان» شود، خیلی معنای کوچکی از امر به معروف است و تحقیر شده است.

  • منبع خبر : جماران