?«علی محمد کردنایج» مدیر ارتباطات آیگپ در واکنش به خبر وزارت ارتباطات در خصوص ایجاد مرکز انتقال پیام بین پیام‌رسان‌های بومی گفت: «این موضوع هزینه‌بر، بیهوده، ساده لوحانه بوده و اجرای این طرح رسما از طرف آیگپ منتفی است.»  

 

?«علی محمد کردنایج» مدیر ارتباطات آیگپ در واکنش به خبر وزارت ارتباطات در خصوص ایجاد مرکز انتقال پیام بین پیام‌رسان‌های بومی گفت: «این موضوع هزینه‌بر، بیهوده، ساده لوحانه بوده و اجرای این طرح رسما از طرف آیگپ منتفی است.»

 

  • منبع خبر : عصر فوری