عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به فهرست ارسالی کابینه سیزدهم از سوی دولت،اشاره کرد. سید غنی نظری خانقاه  نماینده خلخال و کوثر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت: کابینه‌‌ی ارسالی به مجلس، نمایندگان دغدغه‌مند را قانع نکرده است. برخی از وزرای پیشنهادی صرفا تحصیلات آکادمیک دارند و متاسفانه حتی در حد یک […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به فهرست ارسالی کابینه سیزدهم از سوی دولت،اشاره کرد.

سید غنی نظری خانقاه  نماینده خلخال و کوثر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت:

کابینه‌‌ی ارسالی به مجلس، نمایندگان دغدغه‌مند را قانع نکرده است. برخی از وزرای پیشنهادی صرفا تحصیلات آکادمیک دارند و متاسفانه حتی در حد یک مدیریت کوچک محلی هم سابقه اجرایی ندارند. ابر بحران‌های اقتصادی با این کابینه حل شدنی نیست.کاش قبل از وصول ۴ نفر از لیست پس گرفته شود.

  • منبع خبر : خانه ملت