احمدی نژاد: به چین چه ربطی دارد که می‌گوید متن قرارداد منتشر نشود/فکر می کنید چین بدون رضایت آمریکا می آید با ما قرارداد می بندد؟ رئیس دولت دهم در واکنش به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: ◻️می‌گویند طرف چینی گفته متن آن منتشر نشود! گفتیم به او چه ربطی دارد؟ حق ملت […]

احمدی نژاد: به چین چه ربطی دارد که می‌گوید متن قرارداد منتشر نشود/فکر می کنید چین بدون رضایت آمریکا می آید با ما قرارداد می بندد؟

رئیس دولت دهم در واکنش به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت:

◻️می‌گویند طرف چینی گفته متن آن منتشر نشود! گفتیم به او چه ربطی دارد؟ حق ملت ایران است. فردا طرف چینی می‌گوید این کار هم نشود، آن کار هم نشود! مگر آنها حاکم بر کشور هستند!؟ می‌گویند آمریکایی‌ها می‌فهمند و خرابکاری می‌کنند! یعنی آمریکایی‌ها خبر ندارند!؟

  • منبع خبر : خبرجنوب