❗️اینهمه ثروت را خدا برای چه کسی قرار داده است؟ ثروت طبیعی برای انسان هاست. سهم هرکس چقدر است؟ تبعیضی است یا مساوی است؟ یعنی خدا گفته این ثروت برای این چند نفر و بقیه هم بروند در بیابان علف بچینند؟ این ثروت را خدا برای همه انسان ها قرار داده است.   ❗️یک […]

 

❗️اینهمه ثروت را خدا برای چه کسی قرار داده است؟ ثروت طبیعی برای انسان هاست. سهم هرکس چقدر است؟ تبعیضی است یا مساوی است؟ یعنی خدا گفته این ثروت برای این چند نفر و بقیه هم بروند در بیابان علف بچینند؟ این ثروت را خدا برای همه انسان ها قرار داده است.

 

❗️یک جمله بگویم، همه می دانید؛ خدا مطلق نمی خواهد از ما انتقام بکشد، خدا نمی خواهد ما را در این دنیا زجرکش کند و بعد به بهشت ببرد. این حرف شیطان است. خدا آنقدر ثروت قرار داده و می گوید با یک کار معمولی راحت زندگی کنید. زندگی مرفه داشته باشید و بعد سراغ سطوح بالاتر انسانیت بروید، از این ها عبور کنید، نه اینکه من بخواهم شما را در دنیا گیر بیندازم و پدرتان را دربیاورم! این ها داستان است. داستان هایی که شیطان ساخته است. اینهمه ثروت قرار داده تا عادلانه توزیع شود.

 

❗️یکی از پایه های عدالت این است که اگر ثروت ها عادلانه توزیع شود، اوضاع دنیا عوض می شود. چرا باید با اینهمه ثروت ۳ میلیارد فقیر در دنیا داشته باشیم؟ اما شیطان جا انداخته که اصلا قسمت ما فقر است! قسمت ما این است که درجه دو باشیم. برخی روی آن دین ساخته اند. می گوید تو شرایط موجود را تحمل کن، اگر به این شرایط و مناسبات ظالمانه رضایت داشتی، به محض آنکه از دنیا رفتی، دوباره برمی گردی و این بار در قالب یک فرد ثروتمند بر می گردی! یک دروغ و اغوای بزرگ!

 

 

  • منبع خبر : قانون