احمد زیدآبادی با حضور در برنامه شیوه در مناظره با الهی زاد از پیروان مصباح یزدی گفت: با تفکر آقای مصباح یزدی حداقل ۹۰ درصد مردم ایران واجب القتل به حساب می‌آیند! به گزارش جماران، گزیده‌ای از اظهارات زیدآبادی را در ادامه می‌خوانید: آقای مصباح می‌گوید که مومنین نقشی در تعیین فرد حاکم ندارند. تفکر […]

احمد زیدآبادی با حضور در برنامه شیوه در مناظره با الهی زاد از پیروان مصباح یزدی گفت: با تفکر آقای مصباح یزدی حداقل ۹۰ درصد مردم ایران واجب القتل به حساب می‌آیند!

به گزارش جماران، گزیده‌ای از اظهارات زیدآبادی را در ادامه می‌خوانید:

آقای مصباح می‌گوید که مومنین نقشی در تعیین فرد حاکم ندارند. تفکر آقای مصباح با تفکر امام خمینی کاملا مخالفت دارد.

شیخ فضل الله نوری معتقد بود که در اسلام قانون گذاری مال خداست یا به پیغمبر و ائمه تنفیذ می‌شود، پس انسان کلا حق قانون گذاری ندارد؛ ایشان اعتقاد داشت که یک پادشاه هم می‌تواند.

آقای مصباح هم همین را می‌گوید، می‌گوید حق قانون گذاری ندارید و منشا قانون خداست. ایشان به سخن شیخ فضل الله اضافه می‌کند و می‌گوید که نقشی هم در تعیین فرد حاکم ندارید!

چیزی که ایشان در مورد نقش مردم هم مطرح می‌کند چیزی نیست جز اینکه این وضعیت را بپذیرند. مجلس را هم در بهترین حالت یک قوه مشاوره‌ای برای رهبری حساب می‌کند.

ایران به عنوان یک nation state یک میهن یک وطن در اندیشه ایشان هیچ اصالتی ندارد. حاکمیت ملی نزد ایشان فاقد معنای متعارف است. منافع ملی در چنین تفکری مفهومی ندارد. انتخابات به عنوان حق انتخاب مردم محلی از اعراب ندارد

  • منبع خبر : فرارو