نصیر بوشهر – مرتضی مقاتلی – یکی از برنامه ها و اهداف همیشگی اعلامی دولت ها در ایران در ابتدای حضورشان تعامل گسترده با مردم و اطلاع رسانی مستقیم و بدون واسطه با آنها حداقل بعنوان یک شعار اصلی و اساسی بوده است. در این بین معمولاً دولت هایی که تحت عنوان دولتهای منتسب به […]

نصیر بوشهر – مرتضی مقاتلی – یکی از برنامه ها و اهداف همیشگی اعلامی دولت ها در ایران در ابتدای حضورشان تعامل گسترده با مردم و اطلاع رسانی مستقیم و بدون واسطه با آنها حداقل بعنوان یک شعار اصلی و اساسی بوده است.
در این بین معمولاً دولت هایی که تحت عنوان دولتهای منتسب به اصلاح طلبان یا حداقل دولت های نزدیک و همراستا با این جریان در ایران طی این چهار دهه زمام امور را به دست گرفته اند، بیشتر از سایر دولتها بعنوان حامیان اصلی این ایده و طرز نگاه به حوزه اجتماعی بعنوان یکی از زمینه های توسعه اجتماعی معرفی شده اند.
رسانه ها امروزه در سطح جهان در اصل زبان و صدای مردم و رکن چهارم دموکراسی بحساب می آیند و حتی فراتر از آن از ابزار اصلی سیاست ورزی و موفقیت های پیرامونی آن.
دولت تدبیر و امید از ابتدای حضور خود و در دولت یازدهم اهتمام برای ارتقای جایگاه رسانه ها را یکی از اهداف اساسی خود معرفی کرد و در این رابطه رویکردهای جدیدی به این رکن دموکراسی معطوف کرد.ذکر این نکته که عنوان می شود ۵۶ درصد مجوزهای صادره برای رسانه‌ها پس از انقلاب، مربوط به دولت یازدهم است خود می تواند گواه این امر باشد که حداقل در سطح کلان این اهتمام جدی صورت گرفته و کماکان در صدر برنامه های زیر مجموعه حوزه های اجتماعی باقی مانده است.
در سطح استان نیز علیرغم فراز و فرودها و انتقادات جدی که در برخی زمان ها وجود داشته است،هم اکنون وضعیت فعالیت های رسانه ای آزاد چندان نامطلوب نیست.بعنوان مثال در برخی شهرستان ها هم اکنون برخی وبسایتهای خبری و تحلیلی و حتی رسانه های مکتوب بعنوان رقبای جدی برای مرکز استان محسوب می شوند که این خود می تواند به حس رقابتی و البته توسعه کیفی در کنار کمی آنها در سطح استان کمک شایانی داشته باشد.
اما در شهرستان دشتی که همواره بعنوان مهد فرهنگ و تمدن استان شهره بوده است و روزگاری بعنوان نگین فرهنگی استان بوشهر و شاید جنوب کشور آوازه ای بی بدیل داشته است روزگار رسانه ها بسیار نامطلوب و ناامید کننده است.
در دولت یازدهم رشد و ارتقای رسانه ها و حتی تحول در جایگاه آن در سطح جامعه با یک اجماع کلی بسیار با سرعت و مطلوب طی شد و با فعالیت برخی رسانه های آزاد که تحلیل هایی کاربردی را ارائه می دانند سطح اعتماد به این رکن دموکراسی بازیابی و بازتعریف اجتماعی شد و حتی رسانه هایی که به عنوان مخالف همین دولت شناخته می شدند هم بسیار پر رونق ظهور و بروز داشتند.
با شروع بکار دولت دوم دولت تدبیر و امید و طی حدود سه سال اخیر شاهد افول مطلق و عقب گردی ملموس و محسوس در این حوزه بوده ایم طوری که امروز به جز چند خبرگزاری رسمی که در انحصار به سر می برند به مانند سایر شهرستان های استان هیچگونه فعالیت قابل بیانی در قالب رسانه در دشتی ظهور و بروز ندارند و به نوعی می توان واژه “رکود مطلق” را شایسته این وضعیت برای رسانه ها در شهرستان دشتی انتخاب کرد.
این یک نوع فریب کاری است که عدم اقبال اجتماعی و دلسردی عامل اصلی این رکود معرفی شود و نگاه متولیان امر و ارشد شهرستان و سطح توجه و حمایت آنان و در نهایت پذیرش جایگاه این موضوع از عوامل اصلی،اساسی و راهبردی در حیات یا ممات رسانه ای دشتی در این سالهای اخیر بوده است.
دشتی به شدت نیازمند تجدید نظر در بسیاری از حوزه های خود از جمله همین حوزه اجتماعی و نوع اقبال و نگاه به رسانه هایی است که می توانند بازوان توانمند مدیران و مسئولین باشند به شرط آنکه این مسئولین خود نگاهی عمیق به این حوزه داشته باشند و نشست سالانه و اهدای لوح سپاس را تنها وظیفه و حمایت خود در این عرصه تلقی نکنند.
امیدواریم با گذر از این دوران رکود مطلق شاهد تولد مجدد رسانه هایی برآمده از ذائقه و تفکر فرزندان توانمند دشتی در عصر رسانه ها باشیم و شهرستان بیش از این در این حوزه متضرر نشود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر