🔹به اعتقاد غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اختصاص سیم کارتی خاص برای دسترسی بهتر گردشگران خارجی به برخی پلتفرم‌های محدود شده است. 🔹وی گفت: اگر فیلترینگ بد است و خودشان آن را محدودیتی برای یک گردشگر می‌دانند، چرا بر مردم خودمان روا می‌دارند. تدوین و طراحی سیم کارت بدون فیلتر اینترنت برای […]

🔹به اعتقاد غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اختصاص سیم کارتی خاص برای دسترسی بهتر گردشگران خارجی به برخی پلتفرم‌های محدود شده است.

🔹وی گفت: اگر فیلترینگ بد است و خودشان آن را محدودیتی برای یک گردشگر می‌دانند، چرا بر مردم خودمان روا می‌دارند. تدوین و طراحی سیم کارت بدون فیلتر اینترنت برای گردشگران خارجی بخشی از ایده «اینترنت طبقاتی» است و خاطره کاپیتولاسیون را در ذهن ایجاد می‌کند. این اقدام و تصمیم در عمل می‌گوید که آزادی دسترسی به اینترنت برای خارجی‌ها خوب است و برای مردم خودمان بد است.

  • منبع خبر : عصر فوری