رییس قوه قضاییه : 🔹در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.    

 

رییس قوه قضاییه :

🔹در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

 

 

  • منبع خبر : نفت ما