👈دادیار شعبه دوم دادسرای دیوان محاسبات در نامه‌ای صریح، از حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواست تا هر چه سریعتر دفاعیات خود را پیرامون فعالیت تعدادی از شرکت‌ها و موسسات وابسته به برخی از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی بدون اخذ مصوبه هیات وزیران ارائه کند.   نکته جالب توجه که در […]

 

👈دادیار شعبه دوم دادسرای دیوان محاسبات در نامه‌ای صریح، از حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواست تا هر چه سریعتر دفاعیات خود را پیرامون فعالیت تعدادی از شرکت‌ها و موسسات وابسته به برخی از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی بدون اخذ مصوبه هیات وزیران ارائه کند.

 

نکته جالب توجه که در این نامه به چشم می‌خورد، تاکید بر عدم ارائه لایحه دفاعیه در نامه قبلی است.

 

🔸هر چند هنوز مشخص نیست آیا عبدالملکی به درخواست دیوان محاسبات کشور تمکین کرده یا خیر، اما این نکته لازم به تاکید است که اخطار مذکور در زمان ریاست دستغیب رئیس جدید دیوان محاسبات صادر شده است.

  • منبع خبر : عصر فوری