ادامه انتصابات فامیلی در شهرداری؛ این‌بار نوبت به باجناق‌ رسید! ◻️علیرضا زاکانی، شهردار تهران در یک استخدام فامیلی دیگر، سعید کرمی باجناق داوود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران را به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرده است.

ادامه انتصابات فامیلی در شهرداری؛ این‌بار نوبت به باجناق‌ رسید!

◻️علیرضا زاکانی، شهردار تهران در یک استخدام فامیلی دیگر، سعید کرمی باجناق داوود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران را به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرده است.

  • منبع خبر : خبرجنوب