ادبیات عجیب خبرنگار اصفهانی در مقابله با نماینده مجلس!   🔹خبرنگار: به فکر زاینده‌رود هستید؟ 👈نماینده مجلس: بارها اعلام کرده‌ایم دغدغه‌ همه ما زاینده رود است. اگر گوش شنوا داشته باشید حرف غلطی به مردم منتقل نمی‌کنید! 🔹خبرنگار: ما جز تولید مثل از شما چیزی نشنیده‌ایم!    

ادبیات عجیب خبرنگار اصفهانی در مقابله با نماینده مجلس!

 

🔹خبرنگار: به فکر زاینده‌رود هستید؟

👈نماینده مجلس: بارها اعلام کرده‌ایم دغدغه‌ همه ما زاینده رود است. اگر گوش شنوا داشته باشید حرف غلطی به مردم منتقل نمی‌کنید!

🔹خبرنگار: ما جز تولید مثل از شما چیزی نشنیده‌ایم!

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰