«رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران» می‌گوید: با سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، ترکیه خرید گاز از جمهوری آذربایجان را افزایش می‌دهد، جمهوری آذربایجان هم از محل «سوآپ» کسری گازش را برای صادرات بیشتر به ترکیه جبران می‌کند و عملا ترکیه با جایگزینی گاز جمهوری آذربایجان، قرارداد واردات گاز از ایران را تمدید نخواهد […]

 «رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران» می‌گوید: با سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، ترکیه خرید گاز از جمهوری آذربایجان را افزایش می‌دهد، جمهوری آذربایجان هم از محل «سوآپ» کسری گازش را برای صادرات بیشتر به ترکیه جبران می‌کند و عملا ترکیه با جایگزینی گاز جمهوری آذربایجان، قرارداد واردات گاز از ایران را تمدید نخواهد کرد !

 وزارت «اوجی»درباره ابهامات و سوالات مطرح شده درباره قرارداد «سوآپ» گاز اطلاع رسانی و شفاف‌سازی کنند. «سوآپ فی» قرارداد چند درصد است؟ میزان ارزش حرارتی گاز وارداتی ترکمنستان و گاز تحویلی به جمهوری آذربایجان چگونه محاسبه شده است؟

  • منبع خبر : انرژی نیوز