ادعای یک استاد دانشگاه: تنها پولی که امروز در برابر دلار آمریکا ایستاده، ریال است!   🔸رسول بخشی دستجردی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: بعضی اقتصاددان‌ها اجازه نمی‌دهند که جلوی سفته بازی گرفته شود.   🔸تنها پولی که بر مبنای مدل‌های ریاضی در برابر دلار ایستاده ریال است.  

ادعای یک استاد دانشگاه: تنها پولی که امروز در برابر دلار آمریکا ایستاده، ریال است!

 

🔸رسول بخشی دستجردی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: بعضی اقتصاددان‌ها اجازه نمی‌دهند که جلوی سفته بازی گرفته شود.

 

🔸تنها پولی که بر مبنای مدل‌های ریاضی در برابر دلار ایستاده ریال است.

 

  • منبع خبر : جماران