ارتباط احمدی نژاد با مامور سابق سیا؟!   ????داوری که از او به عنوان مشاور سابق احمدی‌نژاد یاد می‌شود در توییتی نوشته: رابرت بائر، مامور بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA)، حداقل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با محمود ‎احمدی نژاد همکاری داشته و سرپل ارتباطی شهردار وقت تهران با نهادهای امنیتی غرب بود.  

ارتباط احمدی نژاد با مامور سابق سیا؟!

 

????داوری که از او به عنوان مشاور سابق احمدی‌نژاد یاد می‌شود در توییتی نوشته: رابرت بائر، مامور بازنشسته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA)، حداقل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با محمود ‎احمدی نژاد همکاری داشته و سرپل ارتباطی شهردار وقت تهران با نهادهای امنیتی غرب بود.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰