ارث پدری طنز هر چند سال یک بار مدیریت کشور بین دو جناح معروف در کشور دست به دست می گردد و این امر باعث شده که کشور حسابی توسعه یافته و به اوج قله پیشرفت برسد!!! البته جناحهای سیاسی در کارشان غّل و غشی وجود ندارد اما گاهی جهت خدمت به مردم به اختلاس […]

ارث پدری

طنز

هر چند سال یک بار مدیریت کشور بین دو جناح معروف در کشور دست به دست می گردد و این امر باعث شده که کشور حسابی توسعه یافته و به اوج قله پیشرفت برسد!!! البته جناحهای سیاسی در کارشان غّل و غشی وجود ندارد اما گاهی جهت خدمت به مردم به اختلاس و غارت بیت المال دست می زنند که جا دارد بابت انجام این کارها از آنها تشکر و تقدیر نمود.زیرا پر کردن جیب مبارک خود از بیت المال خدمت به مردم محسوب می گردد.مدیریت سازمانها،نهادها وادارات صغیر و کبیر دولتی ،مراکز آموزش عالی و مالی هم از قاعده دست به دست شدن مستثنی نبوده و هر چند سال یکبار مانند توپ فوتبال بین افراد پاس کاری می گردد.روسای این سازمانها به مجموعه حوزه مدیریت خود به چشم ارث پدری نگاه می کنند.شاید ادعای آنها کاملا منطقی باشد. تا که حالا الحمدالله حق و حقوق ملت از ثروتهای موجود بصورت یارانه به حسابشان واریز می گردد بنابر این جهت جلو گیری از تضیع حقوق روسای محترم ،باید ادارات و سازمانها دولتی،مراکز صنعتی،پالایشگاههای نفت و گاز را ارث پدر آقایان به حساب آورد . راستی اگرمدیران و روسای سازمانها بخواهند متنی را تنظیم نموده که ادارات ارث پدرشان می باشد ،این سند باید چگونه نگارش شود.یکی از مدیران در این رابطه استشهاد نامه ای را به رشته تحریر در آورده که شما را به مطالعه آن دعوت می نمایم.

بسمه تعالی

طلب استشهاد دارم از کلیه مومنین و مومنات که آگاهی دارند که ششدانگ اداره …….از جهات اربعه ،شمالا به کوچه مش مندلی جنوب به بلوار گرد غبار،شرقا به منزل کاکاش و غربا به خیابان خمو متعلق است به اینجانب  ع ک  فرزند مرحوم جنت مکان خدر متولد۱۳۳۰ دارنده شماره شناسنامه ۱۲۳۴۵۶ با شماره ملی ۳۴۵۶۷۸۹۳۲۱که از مرحوم پدرم و پدرم هم از مرحوم پدرشان و مرحوم پدرش از مرحوم پدر پدرش و تا پدر همه آدم ابوالبشر ارث برده اند . ذیل این مرقومه امضاء نمایند.واز کسانی که در این مورد اعتراضی دارند تقاضا می نمایم که فعلا تقاضای اینجانب را تایید نموده تا در اسرع وقت مشت محکمی به دهان آنها بکوبم.ضمنا لازم به یاد آوری است که ارث پدری شامل اموال منقول و غیر منقول اداره می گردد و کسی حق اعتراض به این ادعا ندارد.ان شالله که فرزندان اینجانب در سالهای آینده بتوانند از ارث پدری خود حراست نمایند.امیدوارم تا آخرین دم وبازدمم جناح ما قدرت در دست داشته باشد تا کسی نتواند این ارث باد آورده را از من بگیرد.

به امید پیروزی مجدد گروه ما بر جناح رقیب.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود نباشی و  ما ارث پدریمان بمان برسد.
آقای خودم __امضا
سید رضا حسینی،بندر کنگان،سی و یکم خرداد هزار و جهار صد و دو