‏در این گزارش به ذکر ارزآورترین ⁧‫پتروشیمی⁩ های بورسی فصل پائیز می پردازیم و پیش از آن متذکر می شویم میزان ارزآوری متاثر از ابعاد حاکمیتی-عملیاتی بوده و دال بر ضعف مدیریت شرکتها نیست. ‏(ارقام به میلیون دلار) ‏۱- نوری: ۳۹۱ ‏۲- پارس: ۲۰۰ ۳- پردیس: ۱۷۱ ‏۴- زاگرس: ۱۷۰/۶ ‏۵- خارک: ۱۲۳ ‏۶- بوعلی: […]

‏در این گزارش به ذکر ارزآورترین ⁧‫پتروشیمی⁩ های بورسی فصل پائیز می پردازیم و پیش از آن متذکر می شویم میزان ارزآوری متاثر از ابعاد حاکمیتی-عملیاتی بوده و دال بر ضعف مدیریت شرکتها نیست.
‏(ارقام به میلیون دلار)

‏۱- نوری: ۳۹۱
‏۲- پارس: ۲۰۰
۳- پردیس: ۱۷۱
‏۴- زاگرس: ۱۷۰/۶
‏۵- خارک: ۱۲۳
‏۶- بوعلی: ۱۱۳
‏۷- آریاساسول: ۹۴
‏۸- شیراز: ۷۸/۵
‏۹- مارون: ۶۴
‏۱۰- شازند: ۵۳
‏۱۱- فن آوران: ۳۸/۵
‏۱۲- جم: ۳۶/۴
‏۱۳- خراسان: ۲۹/۵