محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: برای منم پیامک تذکر حجاب رسید! بخخخدا تنها بودم تو ماشین! از بس هوشمنده عبا و عمامه را حجاب شرعی ما میدونه. گیری کردیم.بپوشیم می پرانند. نپوشیم تذکر حجاب!

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

برای منم پیامک تذکر حجاب رسید! بخخخدا تنها بودم تو ماشین! از بس هوشمنده عبا و عمامه را حجاب شرعی ما میدونه. گیری کردیم.بپوشیم می پرانند. نپوشیم تذکر حجاب!

ارسال «پیامک تذکر حجاب» برای ابطحی: بخدا تنها بود!

  • منبع خبر : فرارو