هشت سال گذشت مرتضی خضری: در مجلس نهم، عبدالکریم جمیری نماینده حوزه شمال استان بود. آرام بود و جار و جنجال نداشت، بی‌صدا به مجلس رفت. مشکلات را پی‌گیری کرد. بررسی‌ها انجام شد؛ نمی‌گویم هیچ اما حاصلی در بر نداشت. در مجلس دهم خدری صندلی نمایندگی را به دست آورد‌. با فریادهای بلند پا به […]

هشت سال گذشت
مرتضی خضری: در مجلس نهم، عبدالکریم جمیری نماینده حوزه شمال استان بود. آرام بود و جار و جنجال نداشت، بی‌صدا به مجلس رفت. مشکلات را پی‌گیری کرد. بررسی‌ها انجام شد؛ نمی‌گویم هیچ اما حاصلی در بر نداشت.
در مجلس دهم خدری صندلی نمایندگی را به دست آورد‌. با فریادهای بلند پا به مجلس گذاشت. مشکلات را پی‌گیری کرد. بررسی‌ها انجام شد؛ نمی‌گویم هیچ اما باز هم حاصلی در بر نداشت.
مجلس یازدهم باز جمیری آمد؛ آیا باز هم مشکلات هشت سال پیش باید پی‌گیری شوند؟ آیا باز هم مشکلات در دست بررسی‌ست؟
در همین ابتدای راه به عبدالکریم جمیری این تلنگر را می‌زنیم که یادت باشد، آن مشکلات پی‌گیری شده‌اند، کارشناسی نیز، بررسی نیز، حالا مردم دیلم و گناوه نتیجه می‌خواهند.
می‌خواهند بدانند، جاده گناوه میشان چه شد؟
می‌خواهند بدانند، کالای همراه ملوان چه شد؟
می‌خواهند بدانند، آب چه شد؟
می‌خواهند بدانند، شبکه فاضلاب چه شد؟
می‌خواهند بدانند، جاده گناوه ریگ چه شد؟
می‌خواهند بدانند، MRI چه شد؟
می‌خواهند بدانند، بهداشت چه شد؟
می‌خواهند بدانند، آب کشاورزی حیات‌داوود و لیراوی چه شد؟
می‌خواهند بدانند، پتروشیمی چه شد؟
می‌خواهند بدانند، دهکده گردشگری ریگ و گناوه چه شد؟
می‌خواهند بدانند، فرودگاه گناوه چه شد؟
می‌خواهند بدانند، جاده گناوه گچساران چه شد؟
می‌خواهند بدانند، حق آلایندگی چه شد؟
می‌خواهند بدانند، سد دره گپ چه شد؟
می‌خواهند بدانند، عبدالکریم جمیری قرار است چه کند؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر