بطور كلي بايد عرض كنم ، در شرايطي كه رئيس جمهور منتخبِ جمعي از مردم ، خيلي راحت ، با خنده خود را به تغافل مي زند و داغ بر داغ جامعه مي گذارد ، ديگر چه توقعي مي توان از اظهارات اين معاون سياسي داشت ، كه انتصابي است و حضورش حاصل شرايط و وضعيت تاسف بار سياسي استان است!؟ البته ايشان قبلاً نيز در موارد مختلف.....

بطور کلی باید عرض کنم ، در شرایطی که رئیس جمهور منتخبِ جمعی از مردم ، خیلی راحت ، با خنده خود را به تغافل می زند و داغ بر داغ جامعه می گذارد ، دیگر چه توقعی می توان از اظهارات این معاون سیاسی داشت ، که انتصابی است و حضورش حاصل شرایط و وضعیت تاسف بار سیاسی استان است!؟

البته ایشان قبلاً نیز در موارد مختلف حد و حدود خود را به نمایش گذاشته اند! و به نظر من ، آن سخنان از او ، عجیب و غیر منتظره نبود!

به گمانم ایشان نیز به مانند رئیس جمهور که ادعا می کند تا صبح جمعه بی خبر بوده است ، تا قبل از این فرمایشاتشان ، خبر نداشته که مردم در ده  ها شهر این مملکت ، کاملاً خودجوش و یکصدا ، به گرانی  بنزین اعتراض کردند!

اگر ایشان چنین اطلاع اندکی از وضعیت کشور ندارند، (که از ایشان بعید هم نیست که تا این اندازه بی اطلاع از “وضعیت” باشند ) یک مصیبت است و اگر اطلاع داشته اند و خدایی ناکرده خود را به اون راه زده اند ، مصیبتی بدتر!

اگر شخصی ، از وضعیت کشور آگاه باشد و بعد آن حرفها را بزند ، قبل از آن باید معتقد به این باشد که اصولا در کشور مطبوعاتی باقی نمانده است ! زیرا اعتراضات عمومی و فراگیر بوده است. بطور مثال ایشان در مواجهه با مطبوعات در تهران و اصفهان ، چه می فرمایند؟ آنجا هم مطبوعات کارامد و تحلیلی در کار نبوده و نیست؟اگر پاسخ مثبت است،

آنگاه باید این پرسش را پاسخ دهد ، که مگر حکمرانی حکومتی که ایشان خود را بر میز و صندلی معاون سیاسی یکی از استانداری های آن آوار کرده  ،  چگونه بوده است ، که در این کشور مطبوعاتی نمانده که بتواند صدای مردم را به مسئولان برسانند و به رسالت خویش عمل کنند!؟تهران و اصفهان را بی خیال،  ایشان تا کنون چیزی از جلیقه زردها شنیده اند که بیش از پنجاه و چند هفته در خیابانند!؟ لابد ایشان تصور می کنند در فرانسه هم مثل بوشهر مطبوعات عامل اعتراضاتند و آنها نیز مطبوعاتی ندارند که صدای مردم را به حاکمان برسانند و …!!

در چنین وضعیتی ،چه می توان گفت!؟، بجز اینکه بگوییم، شما درست می فرمایید استاد!راحت باشید و بیش از این بر  مغز مبارک تحلیلگر خودفشار نیاورید!

همه آگاهیم که در بوشهر ، اعتراضات ابتدا به آرام ترین شکل ممکن درب استانداری برگزار شد و بعد از برخورد با معترضان، کار  بزرگ تر و غم انگیزتر شد . اتفاقاً  ایشان باید پاسخ دهند که چه تلاش هایی در جهت به رسمیت شناختن اعتراضات به حق مردم ، تا قبل از زد و خوردهاکرده اند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر