*از نسیم شمال تا نسیم پر فروغ جنوب* ✍️.  دکتر عبدالرحیم مهرور. بوشهر از نسیم شمال تا نسیم جنوب در امتداد فرهنگی روشن ، روان و سلیس برای بدست آوردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی با پشتوانه مردمی که طالب حق طلبی و پاسخگویی دولتمردان هستند و خون دل‌ها خورده اند نباید فردی که شاید ناخواسته […]

*از نسیم شمال تا نسیم پر فروغ جنوب*

✍️.  دکتر عبدالرحیم مهرور. بوشهر

از نسیم شمال تا نسیم جنوب در امتداد فرهنگی روشن ، روان و سلیس برای
بدست آوردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی با پشتوانه مردمی که طالب
حق طلبی و پاسخگویی دولتمردان هستند و خون دل‌ها خورده اند نباید
فردی که شاید ناخواسته طالب قدرت از طریق تهدید و ارعاب بوده و برای
نشریات کشور خط و نشان میکشد بر مسند قدرتی باشد که قطعا در
جامعه با فرهنگ استان بوشهر سرخورده و منزوی میشود .

نشریه وزین نسیم جنوب با سابقه درخشان ۳۰ ساله اش در فرهنگ
مطبوعاتی مردم بوشهر جا باز کرده نسیمی که صفحاتش گرچه پر زرق و
برق نیست اما نوشته هایش دل انگیز و مردم پسند است چنین نسیمی
هرگز با تهدید مدیران کج سلیقه به قهقرا نمیرود .

ابتدا باید ببینیم این مدیری که دور برداشته کیست و با چه رسالتی خود
را به اینجا رسانده و از چه منظری خواهان جمع آوری و آتش زدن نشریه
نسیم جنوب است ! و چگونه چنین پستی را تصاحب نموده البته ایشان
اگر از روابط عمومی قوی برخوردار بود هرگز خود را به امواج سهمگین و
متلاطم دریایی که اکثر مردم از عملکرددولتیان ناراضی هستند نمی انداخت
زیرا رسوایی اینگونه رفتارها بیشتر از خود شیرینی ها قابل سنجش و ارزیابی
است .

مگر میشود در یک جامعه هزار شاخه با هزاران تفکر واگرا و رنجور از تورم
افسار گسیخته گیر داد به نشریه ای که گیرم مخالف دولت باشد . مگر
این دولت چه تاجی بر سر ملت گذاشته که دیگران نتوانسته اند ؟
حال که اینگونه است بگذارید تا بجای لکوموتیوها‌ ، ریل هایتان به
حرکت‌ در آیند‌ تا شاید صبح دولت شما بدون نسیم های شمال و جنوب
بوزد هر چند که نسیم جنوب با تهدیدهای امثال شما بی نسیم نمانده زیرا
که این نسیم سالهاست با لطافت و شادابی بر چهره درخشان مطبوعات
استان به وزیدن گرفته و هرگز باتهدید به خاموشی نمی گراید .

۱۴۰۲/۱۰/۳

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین