🔹کیفیت راه‌ها در کشورهای مختلف توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود. 🔹در این ارزیابی به کیفیت جاده‌های کشورهای مختلف از یک (بدترین) تا هفت (بهترین) امتیاز داده می‌شود. 🔹در میان ۱۴۱ کشور مورد تحقیق، جاده‌های کشور سنگاپور با امتیاز ۶.۵ رتبه نخست جهانی را از نظر کیفیت به خود اختصاص داده است. 🔹در منطقه غرب […]

🔹کیفیت راه‌ها در کشورهای مختلف توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود.

🔹در این ارزیابی به کیفیت جاده‌های کشورهای مختلف از یک (بدترین) تا هفت (بهترین) امتیاز داده می‌شود.

🔹در میان ۱۴۱ کشور مورد تحقیق، جاده‌های کشور سنگاپور با امتیاز ۶.۵ رتبه نخست جهانی را از نظر کیفیت به خود اختصاص داده است.

🔹در منطقه غرب آسیا، امارات رتبه اول منطقه و رتبه هشتم باکیفیت‌ترین جاده‌های جهان را دارد و ایران با رتبه ۷۷ جهان، عقب تر از همسایگان در حال توسعه خود است.

🔹امارات  رتبه ۸ جهان
🔹عمان رتبه ۱۰ جهان
🔹قطر رتبه ۱۶ جهان
🔹آمریکا رتبه ۱۷ جهان
🔹بحرین رتبه ۲۵ جهان
🔹عربستان رتبه ۲۷ جهان
🔹مصر رتبه ۲۹ جهان
🔹ترکیه رتبه ۳۲ جهان
🔹چین رتبه ۴۴ جهان
🔹هند رتبه ۴۶ جهان
🔹ایران رتبه ۷۷ جهان
🔹کویت رتبه ۸۵ جهان

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰