*س؛ آیا گراوند در حد و حدود استانداری بوشهر فعالیت کرده است ؟* ج ؛ ببینید ما استاندار را چگونه تعریف وچه انتظاری از ایشون داریم به نظر من استاندار باید یک نیروی سیاسی ویک نیروی اجرایی قوی باشد ایشون یک نیروی اخلاقی خوبی است واز این جهت قابل احترام اما هم در سیاست وهم […]

*س؛ آیا گراوند در حد و حدود استانداری بوشهر فعالیت کرده است ؟*

ج ؛ ببینید ما استاندار را چگونه تعریف وچه انتظاری از ایشون داریم به نظر من استاندار باید یک نیروی سیاسی ویک نیروی اجرایی قوی باشد ایشون یک نیروی اخلاقی خوبی است واز این جهت قابل احترام اما هم در سیاست وهم در اجرا متاسفانه شاخصه های لازم ندارد.

*س؛ بنظر شما ، گراوند چه پروژه های مهم و حیاتی برای استان بوشهر طراحی کرده و با پیگیری های خود کدامیک از آنها را به اتمام رسانده است ؟*
متاسفانه نتوانسته در این چند سال کار شاخص وتاثیر گذاری مثل راه آهن ، بزرگراه، توسعه بندروبندر آزاد را دنبال کند حتی مشکل چندین ساله اهلی اطراف نیروگاه را هم حل کند

*س؛ استاندار بوشهر ؛ در خصوص پروژه های مهم وناتمام قبل از خود چه اقداماتی انجام داده و کدامیک از آنها را به اتمام رسانده ؟*

ج؛ متاسفانه من باید تمام سوالات را بصورت منفی پاسخ دهم پروژه بزرگراه ساحلی رها شده حتی هنوزچند کیلو مترجاده دیلم همچنان مانده است از آب شیرین کن ها دیگر کمتر حرف زده می شود واب همچنان یا قطع یاسهمیه بندی است.

*س؛ عملکرد گراوند در خصوص معاونین خود و مدیران کل استان بنطرتان باعث انگیزه و تلاش آنان شده یا رفتار وی باعث روزمرگی و خمودی در ادارات بوشهر شده است ؟*

ج؛ مدیر کلان استان هر کس ساز خود را می زند معاونین استاندار که بعضاً انسان های خوبی هستید ناظران خوبی بر عملکرد زیر مجموعه نیستند وبیشتر مدیران به جای هماهنگی با استاندار سعی می کنند با نمایندگان مجلس هماهنگ باشند

*س؛ از عملکرد استاندار برای استان بوشهر راضی هستید یا نه ؟*

ج؛ نه تنها روزمرگی بلکه نافرمانی واعمال سلیقه در ادارات بیداد می کند یک کارمند در سازمانی تمام مصوبات کلان استان راوتو می کند واگر برای هرکاری جنگی یک سانت هم پیش نمی روی ایشان متاسفانه ضربات سنگینی به اشتغال استان با حمایت از افراد خاص زد وحد اقل در طرح واگذاری خود سرانه وقوم وخویشی افراد خاص میلیاردها ثروت‌را از جوانان استان گرفت و حداقل سیصد شغل را بایمال ودر یک دلال بازی حرفه ای قیمت هر ۲۵هکتار زمین واگذاری مجانی به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان رساند وخیلی ها یکشبه میلیاردر کرد.
درپایان خدمت شما عرض کنم بعد از انقلاب ما ۲۲استاندار داشته آیم که فقط دوتا اجرایی بودند وبه بوشهر خدمت زیادی کردن آقای تبادار در بحث راه های ارتباطی واقای ندیمی که پایه گذار میگوی پرورش در بوشهر بود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر