صبح امروز در فضای مجازی سفر وزیر نفت به اهواز و عدم استقبال استاندار ویژه خوزستان از وی حاشیه‌هایی را ایجاد کرده بود. قرار است دیدار و جلسه مشترک جواد اوجی و صادق خلیلیان جهت تبادل نظر و تصمیم‌گیری عصر امروز برگزار شود. چندی پیش نیز دیدار استاندار ویژه خوزستان با یک اینستافالور معروف به […]

صبح امروز در فضای مجازی سفر وزیر نفت به اهواز و عدم استقبال استاندار ویژه خوزستان از وی حاشیه‌هایی را ایجاد کرده بود. قرار است دیدار و جلسه مشترک جواد اوجی و صادق خلیلیان جهت تبادل نظر و تصمیم‌گیری عصر امروز برگزار شود.

چندی پیش نیز دیدار استاندار ویژه خوزستان با یک اینستافالور معروف به استاد باقری حاشیه ساز شده بود.