نصیر بوشهر – مجید غاله – شعار دادن و همراهی ملتی برای کسب افتخار ویا اخذ اراء بدیهی ترین روش معمول و معقول در سطح جهان ، نشانگر دموکراسی و کسب مشروعیت،در دنیا می باشد، مَخلص کلام،دهباشی فعال عرصه بینا مدیا در زندان گذر ایام می کند و هرچه مطالبه گران اجتماعی و فعالین عرصه رسانه […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – شعار دادن و همراهی ملتی برای کسب افتخار ویا اخذ اراء بدیهی ترین روش معمول و معقول در سطح جهان ، نشانگر دموکراسی و کسب مشروعیت،در دنیا می باشد، مَخلص کلام،دهباشی فعال عرصه بینا مدیا در زندان گذر ایام می کند و هرچه مطالبه گران اجتماعی و فعالین عرصه رسانه از مقامات ارشد استان می‌خواهند که در این ایام، مقدمات آزادی امیر عباس را فراهم نمایند، ظاهر امر، مقامات بیشتر مُصِر بر ادامه حبس وی داشته و دارند، واقعا دوستان شما که نماینده دولت تدبیر و امید هستید ،در این جبهه گیری و شکوائیه تدبیری اندیشیده اید؟ امیدی بوجود آورده اید؟ آیا امیدی حاصل شده است ؟البته می دانیم که دوره تداوم شعار دولت به سر آمده و در این ایام کرونائی و نوروز، ناامیدی بر چهره اصحاب رسانه و خانواده دهباشی مستولی گشته ، آقای استاندار در اتفاقات ما وَقَع اخیر ، عطف به ما سبق نفرمائید وبا گذشت از شکایت خود که خصلت پسندیده اسلامی و انسانی است، دستور آزادی امیر عباس دهباشی که پدر مرحومش از اولین های بوشهر و استان در مطبوعات بوده واز پیشکسوتان واز سابقون السابقون عرصه رسانه بوده را صادر فرموده و مانع پرداخت هزینه بیشتر دولت شوید.
والسلام

  • منبع خبر : نصیر بوشهر