نصیربوشهر – راضیه محمدی:   استان بوشهر نیاز مبرم به مدیران فرهیخته و مردمی دارد ! مدیرانی که با درایت و هوشمندی توام با توانایی برقراری ارتباط سازنده و‌ موثر با آحاد مردم ،استان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند . مدیریت همیشه و در همه زوایای اداره یک کشور ،استان و یا […]

نصیربوشهر – راضیه محمدی:

 

استان بوشهر نیاز مبرم به مدیران فرهیخته و مردمی دارد !

مدیرانی که با درایت و هوشمندی توام با توانایی برقراری ارتباط سازنده و‌ موثر با آحاد مردم ،استان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند .

مدیریت همیشه و در همه زوایای اداره یک کشور ،استان و یا یک شهر ،مبحثی مهم و سرنوشت ساز بوده است .

حال با توجه به اهمیت و حساسیت بیش از اندازه این موضوع آیا دست کم در شهر و استان ما مدیران فرهیخته ، هوشمند و با درایت ،سکان امور را به دست گرفته اند ؟

آنچه مسلم است اینست که قطعا روند توسعه و رو به رشد بودن هر منطقه خبر از وجود مدیران واقعی ، سخت کوش و دلسوز می دهد ،بنابراین اگر شهری دچار رکود ،بی نظمی و هرج و مرج و تخلفات مختلف بود قطع به یقین آن دیار از وجود مدیران بی درایت رنج می برد !

اما نکته اینست : بی درایتی و بی سوادی برخی مدیران نیز درمان نمی شود مگر با کنار گذاشتن آنها از مدیریت و تنزل جایگاه آنها!
مدیرانی که نمی توانند تصمیمات سریع و هوشمندانه بگیرند و‌ شرایط بحرانی را اداره کنند ،مدیرانی که نمی توانند از اشتباهات گذشته درس گرفته و‌ راه پیشرفت را برای خود و مردم باز کنند ، مدیرانی که برای یک سخنرانی ساده دست و پایشان به لرزه می افتد ، مدیرانی که از فقدان مشاوران هوشمند ، آگاه و آموزش دیده رنج می برند ، مدیرانی که توانایی حل مسائل و خلق استراتژی های مشخص ندارند و …طبعا به غیر از آهسته یا متوقف کردن روند توسعه آثار منفی زیان بار ریز و‌ درشتی به آن‌ شهر ،استان و …وارد می کنند .

نکته قابل تامل اینست که هر جامعه ای برای حرکت مستمر به سمت پیروزی و‌ توسعه نیازمند برخورداری از مدیران فرهیخته ای است که اطراف آنان نیز مملو از جمعی از افراد دانا و فرهیخته است!

گاها برخی از مدیران شهری یا برخی مدیران رده بالاتر را دیده ایم که با مشاوران و‌ معاونانی شور و مشورت دارند که با خود می گوییم حتما آن شهر و‌ دیار دچار قحطی نخبه است !

در پایان باید این نکته را یاد آور شد که :تخلفات بی شمار اداری و‌ افراد صاحب منصب خود گویای حضور مدیران فراوان بی صلاحیت است و این درد درمان نمیشود جز با حضور مدیران فرهیخته ای که از فرهیختگان نیز طلب مشورت می کنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر