با استعانت از خداوند متعال، شرکت پتروشیمی بوشهر نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری فاز ۲، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس/ فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی- مصاحبه علمی تخصصی و معاینات پزشکی) طبق جدول ذیل و با انعقاد […]

با استعانت از خداوند متعال، شرکت پتروشیمی بوشهر نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری فاز ۲، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس/ فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی- مصاحبه علمی تخصصی و معاینات پزشکی) طبق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین، مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جذب می نماید.

تاریخ شرح
از تاریخ
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری
تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای آزمون
تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ برگزاری آزمون کتبی
سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری متعاقباً اعلام خوهد شد.

  • منبع خبر : انرژی نیوز