استخدام رشته‌های مهندسی در منطقه‌ گازخیز صنعت نفت؛ 💎 شرکتی فعال در مدیریت پروژه‌های صنعت نفت برای استخدام ۱۱ ردیف شغلی فراخوان استخدام منتشر کرد. علاقه‌مندان سوابق و شرایط کاری را به نشانی Requestnewjob@gmail.com یا شماره واتس‌آپی ۰۹۳۷۷۸۳۴۵۰۳ ارسال کنند.

 استخدام رشته‌های مهندسی در منطقه‌ گازخیز صنعت نفت؛

💎 شرکتی فعال در مدیریت پروژه‌های صنعت نفت برای استخدام ۱۱ ردیف شغلی فراخوان استخدام منتشر کرد. علاقه‌مندان سوابق و شرایط کاری را به نشانی Requestnewjob@gmail.com یا شماره واتس‌آپی ۰۹۳۷۷۸۳۴۵۰۳ ارسال کنند.

  • منبع خبر : انرژی نیوز