لیست رشته های مورد نیاز استخدامی پتروشیمی باختر جهت ثبت نام در آزمون استخدامی پتروشیمی باختر به لینک زیر مراجعه کنید: https://bakhtarpc.iran-azmoon.ir/Home.aspx

لیست رشته های مورد نیاز استخدامی پتروشیمی باختر

پتروشیمی باخترجهت ثبت نام در آزمون استخدامی پتروشیمی باختر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bakhtarpc.iran-azmoon.ir/Home.aspx

  • منبع خبر : نصیر بوشهر